RETNINGSLINJER OG RAPPORTERING

Hvordan vi sikrer en høj standard for vores forretning

BioMars GRI-rapport

Vores årlige bæredygtighedsrapport
G&R: GRI Report (item, R pic.)

Bæredygtighedsrapporten skaber transparens om vores handlinger for både vores kunder og andre interessenter.

Rapporten beskriver BioMar’s ambitiøse mål for bæredygtighed og viser det stærke engagement, som BioMar-koncernen gennem årene har lagt i at udvikle bæredygtige og ansvarlige løsninger indenfor alle vores aktiviteter.

BioMar forpligter sig til offentlig gennemsigtighed af vores aktiviteter via årlige offentliggørelser i overensstemmelse med GRI G4-rammen.

Læs vores rapport

Adfærdskodeks

G&R: Code of Conduct (item, L pic.)

BioMar anerkender, at en bæredygtig virksomhed skal bygge på, at fundamentale menneskerettigheder overholdes. Vores adfærdskodeks er vigtig for den måde, som vi driver forretning på. Vi kræver, at alle medarbejdere, leverandører, entreprenører og underentreprenører overholder de beskrevne standarder og bestemmelser.

Da vi er en multinational virksomhed, der indkøber råvarer på det globale marked, er det en del af vor ansvar at sikre, at vores leverandører såvel som vi selv opfylder de standarder, der er anført i vores adfærdskodeks.

BioMar’s adfærdskodeks(på eng)

Kvalitetssikring

G&R: Quality assurance (item, L pic.) DK_DK

Hele vejen igennem BioMars produktion og distribution sikrer veletablerede rutiner, at vores kunder får en ensartet høj kvalitet, og forbrugerne får sikre fødevarer.

Læs mere

Certificeringer

ISO 9001:2015

Den vigtigste enkeltcertificering for BioMar er ISO 9001 standarden. Siden 1994 har BioMar A/S været certificeret efter ISO 9001 standarden. I 2003 blev certificeringen opgraderet efter den reviderede standard - ISO 9001:2000, og senest ISO 9001:2015, som BioMar blev certificeret efter i juni 2018.

ISO 9001:2015 er et dynamisk system, hvilket indebærer at kvalitetssikring er en løbende proces, der er på dagsordenen hver eneste dag. Herigennem sikres en kontinuerlig forbedring og effektivisering af processer og rutiner. Alt sammen til glæde for såvel BioMar som for vores kunder.

Kvalitetssikringssystemet er beskrevet i et elektronisk system, som er tilgængeligt for alle medarbejdere.

ISO 9001:2015 certifikatet

GLOBALG.A.P.

Forkortelsen G.A.P. i GLOBALG.A.P. står for Good Agriculture Practice, som betyder godt landmandsskab, men certificeringen dækker både landbrug og akvakultur – og i BioMars tilfælde, produktion af fiskefoder til akvakulturen.

GLOBALG.A.P. er et privat organ, som sætter frivillige standarder for certificering af produktionsprocesser indenfor landbrugs -og akvakulturprodukter over hele jordkloden.

GLOBALG.A.P. standarden er først og fremmest designet til at forsikre forbrugerne om, at deres fødevareprodukter er blevet produceret med minimale miljømæssige påvirkninger, med et reduceret brug af kemiske stoffer og med en ansvarlig tilgang til medarbejdernes helbred samt dyrevelfærd.

GLOBALG.A.P. certifikatet

Andre certificeringer

Et stort antal andre certificeringer supplerer ISO certificeringen. Det kan være certificeringer fra store supermarkedskæder som Italienske COOP og franske Carrefour eller certificeringer fra nationale myndigheder, som f.eks. Det Danske Plantedirektorat, der f.eks. forestår certificering vedrørende håndtering og produktion af foder til økologisk opdræt.

Men fælles for alle certificeringer er, at de bidrager til det overordnede formål at sikre, at forbrugerne kan have tillid til kvaliteten af den fisk, de spiser.