Om BioMar

Vi er innovatorer, dedikerede til effektiv og bæredygtig global akvakultur

Vi er innovatører

About: Our heritage (item + vid)

BioMar er førende på verdensplan inden for højtydende foder til mere end 45 forskellige fiske- og rejearter i mere end 80 lande.

BioMar blev grundlagt i 1962 af en gruppe danske opdrættere, og BioMar’s arv er en langsigtet forpligtelse til at udvikle akvakulturbranchen på en ansvarlig og bæredygtig måde.

Vores hovedfokus er at støtte vores kunder i at levere sunde, velsmagende fisk og skaldyr.

Vi gør dette ved fornyelse af effektivt, sikkert og nærende foder til akvakultur med minimal miljøpåvirkning.

Vores globale format, lokale årvågenhed og fokus på udførelse sikrer, at vi kan opfylde individuelle kundebehov, altid med udgangspunkt i velafprøvede resultater og nøje fokus på fødevaresikkerhed.

Let's innovate aquaculture

Vores formålserklæring

Vi er innovatorer, dedikerede til effektiv og bæredygtig global akvakultur

BioMar’s formål tager sit udgangspunkt i vores arv og vores engagement i akvakulturen. Via banebrydende viden og langvarige partnerskaber med vores interessenter bestræber vi os på at udvikle og levere virkeligt effektive, bæredygtige og sunde foderløsninger.

Vi er dedikerede til at udvikle akvakulturen.

Vores bidrag

Vi er engageret i fire langsigtede, ledende principper til understøtning af vores formål.
INNOVATION

Vi stræber konstant efter at forbedre BioMar’s evne til innovation.

Vi dyrker og fremelsker en innovationskultur i alle dele af organisationen. Vi udfører forskning sammen med eksterne partnere. Vi forbedrer aktivt vores agilitet og fleksibilitet. Vi støtter videndeling på tværs af organisationen. Og vi investerer løbende i vores egen forskning og udvikling.

Læs mere

Samarbejde

Vi er fast besluttet på at vedligeholde og skabe langsigtede, forpligtende samarbejder med vores interessenter.

Vi insisterer på at sætte kunden i centrum. Vi dyrker langsigtede partnerskaber. Vi giver vores medarbejdere mandat til at engagere sig i eksterne relationer. Vi arbejder hårdt på at forblive et fantastisk sted at arbejde. Og vi deler viden for at understøtte gensidig vækst.

Læs mere

Bæredygtighed

Vi er dedikerede til at udvikle bæredygtig akvakultur

Vi arbejder løbende på at reducere vores eget miljømæssige fodaftryk. Vi samarbejder med vores kunder om at forbedre bæredygtigheden af deres opdrætsaktiviteter. Vi bruger råvarer, der er indkøbt med fokus på bæredygtighed og leveret af ansvarlige leverandører. Vi fremmer gennemsigtighed og sporbarhed gennem hele værdikæden. Og vi leder altid efter nye og mere bæredygtige råvarer.

Læs mere

Ydelse

Vi forpligter os til at være med til at sikre, at akvakulturindustrien kan være en langsigtet, profitabel leverandør af sikre, sunde fisk og skaldyr.

Vi bliver ved med at reducere foderkvotienten. Vi samarbejder med vores kunder for at sikre den mest effektive og ansvarlige fodringspraksis. Vi optimerer vores egen værdikæde. Vi udvikler højt præsterende talenter styrker vores medarbejderes kompetencer. Vi kører vores forretning efter veldokumenterede ledelsessystemer og vi er i overensstemmelse med akkrediterede certificeringsordninger.

Læs om Performance Concept

BioMar fakta og tal

Få mere at vide om vores globale tilstedeværelse, vores ejerskab og vores resultater.

Vores historie

Innovation af akvakultur i mere end 50 år
1960’erne-1970’erne

I starten af 1960'erne grundlægger en gruppe danske fiskeopdrættere BioMar under navnet Dansk Ørredfoder A/S.

Virksomheden er blandt de første i Europa til at starte produktion af pelleteret tørfoder. Sammenlignet med det almindeligt brugte vådfoder er denne nye type foder mindre forurenende, har en bedre ydelse og er nemmere at håndtere.

Den danske fiskeopdrætbranche konsoliderer sig, og interessen for at anvende tørfoder stiger. Virksomheden betjener hovedsageligt lokale fiskeopdræt, selv om den modtager forespørgsler fra omkringliggende lande med efterfølgende sporadisk eksport.

1962: Grundlagt a en gruppe danske fiskefarmere under navnet Dansk Ørredfoder A/S
1980’erne-1990’erne

BioMar introducerer som en af de første ekstruderet fiskefoder, der muliggør en betragtelig reduktion af indvirkningen fra akvakultur på det lokale vandmiljø.

ECOLINE, der er det første miljødeklarerede fiskefoder i verden, bliver lanceret.

BioMar fastsætter bæredygtighed som et af sine hovedmål i foderudvikling for at minimere risikoen for at den aktuel og fremtidige akvakulturaktivitet og ekspansion får negative økologiske konsekvenser.

Virksomheden begynder at ekspandere internationalt, både hvad angår eksport og gennem opkøb i Europa.

1995: BioMar starter produktion op i Grangemouth, Skotland
2000’erne

BioMar tager en række revolutionerende initiativer, som lancering af SMARTfeed, et sortiment af foderprodukter med biofunktionelle komponenter rettet mod forbedring af fiskenes helbred.

Udviklingsprogrammet BioSustain bliver lanceret med sigte på at optimere bæredygtighedsbestræbelserne ved at måle og vurdere bæredygtigheden af råvarer og processer.

BioMar bliver en af de førende leverandører af akvakulturfoder i verden ved at investere i yderligere fabrikker i Europa og bevæge sig ud over Europas grænser ved opkøb af fabrikker i Chile.

2002: BioMar opkøber fabrikker i Chile
2010’erne

BioMar bidrager til at forbedre overlevelses- og vækstresultater for fisk og rejer ved at lancere foder, der indeholder Bactocell®, det eneste probiotikum, som Europa-Kommissionen har godkendt til brug i foder til akvakultur

BioMar lancerer ORBIT, et foder udviklet specielt til opdræt i recirkulationsanlæg, der tiltrækker sig stadig mere opmærksomhed som en levedygtig og langsigtet bæredygtig løsning for akvakultur.

En BioMar-fabrik bliver som den første fiskefoderfabrik i verden godkendt efter ASC-standarden for laks og ørred. Det er en standard med fokus på social og miljømæssig ansvarlig akvakulturproduktion. BioMar engagerer sig i miljøvenlige og bæredygtige foderleveranceløsninger ved at betjene sig af verdens første fragtskib af sin type drevet af flydende naturgas (LNG).

BioMar begynder at offentliggøre sin årlige rapport om bæredygtighed og forpligter sig dermed til øget offentlig gennemsigtighed i sine aktiviteter.

I dette årti fortsætter BioMar med at udvide sin globale tilstedeværelse gennem etablering af produktion i Costa Rica, Tyrkiet, Kina, Ecuador og (fra 2020) Australien.

2015: BioMar og Tongwei indgår i et Joint Venture samarbejde i Kina
I dag

I dag er BioMar placeret som en af de førende leverandører af foder i akvakulturbranchen.

Set i bakspejlet og fremadrettet er vi en virksomhed, hvor innovation, samarbejde, bæredygtighed og ydelse er grundpiller.

Vi er stolte af vores historie.

Vi vil fortsat bidrage til produktion af sunde og velsmagende fisk og skaldyr på en bæredygtig og effektiv måde med det samme engagement, som vi har haft gennem årene siden 1962.

Carlos Diaz, CEO BioMar

Arbejd hos BioMar

About: Working at BioMar (item, L pic.) DK_EN

Ikke blot et job

For de fleste af vores medarbejdere er arbejdet hos BioMar ikke blot et job. Det er en livsform. Medarbejderne oplever, at de har meget interessante job, gode kolleger og en reel mulighed for at påvirke udviklingen af en effektiv og bæredygtig global akvakultur. BioMar’s medarbejdere føler, at de er værdsat i deres daglige arbejde og har mulighed for professionel udvikling.

Hos BioMar går vi på arbejde for at levere nærende, sunde og sikre foderløsninger på en innovativ og stadig mere bæredygtig måde. Det er faktisk sådan vi er, helt ind til benet, hos BioMar. Hver dag og i alle dele af vores organisation.

Kom og arbejd med os!

Presse

Pressemeddelelser - Pressebilleder - Pressekontakt