Performance Concept

Consistent feed performance 

Ensartet foderydelse siden 2004

PerCon stack item 1

Tilbage i 2004 blev BioRhythm lanceret af BioMar som et værktøj til optimering af foderformulering. BioRythm afbalancerede det fordøjelige protein og den fordøjelige energi for hver pillestørrelse, for at sikre sunde fisk med høj ydelse. Siden da har vi fokuseret på løbende udvikling og forbedring af vores foderformuleringsværktøjer.

Dette førte til indførelse af Ydelseskonceptet i 2012, hvor vi udvidede vores formulering fra kun at se på forholdet DP/DE til også at omfatte f.eks. specifikt aminosyreprofiler for hver art og for hvert udviklingstrin. Vi har med succes brugt dette koncept i mere end et halvt årti til at sikre, at alt vores foder rent faktisk giver en ensartet, forudsigelig ydelse baseret på solid dokumentation.

PerCon stack item 2

Grundlaget for Ydelseskonceptet

Foderydelse udtrykkes som SGR (Specific Growth Rate) og FCR (Feed Conversion Rate). SGR og FCR bliver især påvirket af to nøglefaktorer i ernæringsmæssig henseende: aminosyrer og energi. Den rigtige balance mellem de aminosyrer og den energi, der er til rådighed, er en forudsætning for optimering af proteinanvendelsen og dermed opnåelsen af den bedste vækst for et givent niveau af fordøjelig energi.

Med Ydelseskonceptet forbliver foderets ydelse konstant, mens vi samtidig udnytter råvarerne på den mest effektive måde. Endvidere giver foder baseret på Ydelseskonceptet den korrekte tilførsel af vitaminer og mineraler, den rette balance af vigtige fedtsyrer af hensyn til optimal fiskevækst og den rigtige velsmag af foderet for at sikre optimal foderindtagelse.

PerCon stack item 3

Optimal fiskeydelse og økonomisk resultat

Fordelene ved Ydelseskonceptet er mangeartede. Foder formuleret med Ydelseskonceptet leverer konsekvent en fremragende ernæringsmæssig kvalitet, som svarer til fiskenes behov. Som følge heraf hjælper det fiskeopdrættere med at opnå den bedst mulige økonomiske ydelse af deres fiskeopdræt.

Anvendelse af Ydelseskonceptet nedsætter afhængigheden af individuelle råvarer og resulterer i mere omkostningseffektivt foder. Endvidere giver det akvakulturbranchen mulighed for at bevæge sig i retning af bæredygtig udnyttelse af råvarer og andre knappe ressourcer uden at gå på kompromis med en konstant høj foderkvalitet.