Above & Beyond

Powered by Partnership. Driven by Innovation.

Above & Beyond on maailmanlaajuinen strategiamme, joka ulottuu vuoteen 2028+ ja ohjaa meitä pyrkiessämme vaikuttamaan teollisuuteen ja planeettaan enemmän kuin koskaan ennen.
Se ei tule olemaan helppo matka, ja se vaatii paljon johtajuutta, vaivaa ja muutosta. Mutta se on oikea asia tehdä!
- Carlos Diaz, CEO BioMar Group

Suojaa ydin

Strategiamme tarjoaa paradigman muutoksen BioMarille ja asiakkaillemme, todella sisällyttäen innovaation ja kestävyyden kaupalliseen arvolupaukseen. Suojellaan yrityksen ydintä kaupallisella ja operatiivisella huippuosaamisella ja luodaan arvoa kestävyyden kautta sekä lisäämällä fokustamme datavetoisiin liiketoimintapäätöksiin ja digitaalisiin ratkaisuihin.

Kiihdytä kasvua

Vahvistamme keskittymistä strategian toteutukseen, liiketoiminnan kehittämiseen ja yrityskauppoihin samalla kun vahvistamme maailmanlaajuista yhteensovittamista parantaaksemme yhteistyötä ydinliiketoimintaamme. Kiihdyttäessämme globaalia kasvua uusilla maantieteellisillä alueilla ja aloilla toivomme tulevamme merkittäväksi toimijaksi kaikilla maantieteellisillä alueilla.

Tulevaisuuden turvaaminen rehun yli

Strategiamme ei ole vain kunnianhimoinen vaan myös rohkea, kun ajattelemme laatikon ulkopuolella, siirrämme rajoja ja ylitämme asiakkaiden odotukset. Tutkimme mahdollisuuksia liittyvillä liiketoiminta-alueilla samalla kun jatkamme innovointia seuraavan sukupolven tuote ratkaisujen kanssa ja toimimme katalysaattorina tuomalla jännittäviä uusia, vähäisempiä syöttöaineita resepteihimme.

Helpottaaksemme erinomaisuutta siinä, mikä on jo rakennettu, jatkamme laajentumista uusille alueille ja samalla tutkimme mahdollisuuksia liittyvillä liiketoiminta-alueilla, jotka tukevat innovaatioita vesiviljelyalalla.

Tulokset (1)

    BioMar lopettaa kaiken kaupallisen toiminnan Venäjällä

    Ukrainan miehityksen johdosta BioMar Group lopettaa kaiken kaupallisen toimintansa Venäjällä. Päätös kattaa rehujen myynnin Venäjälle sekä sieltä hankittavat raaka-aineet.

    Lue lisää