Lupauksemme

BioMar antoi maapallollemme ja sen asukkaille lupauksen kunnianhimoisista tavoitteista, joilla pyritään auttamaan ympäristömme elvyttämistä ja samalla mahdollistamaan ihmiskunnan kukoistus.

Ilmastotoimet

BioMar vastaa YK:n virastojen, liike-elämän ja teollisuuden johtajien muodostaman maailmanlaajuisen verkoston tukemaan yritysten kiireelliseen kehotukseen asettaa päästövähennystavoitteita. Olemme asettaneet koko yrityksen kattavat päästötavoitteet ilmastotieteen mukaisesti varmistaaksemme, että saavutamme nollapäästöt viimeistään vuonna 2050.

BioMar on asettanut todennettavissa olevat tieteeseen perustuvat tavoitteet Science Based Targets -aloitteen (SBTi) kautta. Olemme sitoutuneet kunnianhimoisiin kasvihuonekaasupäästöjen vähennystavoitteisiin, jotka noudattavat 1,5 °C:n kehityspolkua. Ilmastotutkijat määrittelevät tämän välttämättömäksi Pariisin sopimuksen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Koska vesiviljelyrehu muodostaa merkittävän osan vesiviljelyn hiilijalanjäljestä, asiakkaamme voivat suoraan hyötyä oman laitoksensa hiilijalanjäljen pienentämisestä.

­


Välitavoitteet Vuonna 2022

 • BioMarin rehun kasvihuonekaasujalanjälki yhteensä: 2,08 tonnia CO₂/tonni rehua (-5,5 % vuoden 2020 perustasosta).

 • Scope 1 & 2 SBTi-tilanne: -7,6 % vuodesta 2021 (-15,9 % lähtötilanteesta 2020).

 • Scope 3 SBTi-status: -1,6 % vuodesta 2021 (-1,6 % lähtötasosta 2021).

 • SBTi:n validoimat ja hyväksymät ilmastotoimien tavoitteet.

 • Saavutetut päästövähennykset vähähiilisten teknisten ratkaisujen ja polttoaineen optimoinnin avulla.

Lataa Ilmastotoimen Virstanpylväät 2022 (EN)

Tavoitteet Vuodelle 2030

 • Vähentää BioMarin rehujen kokonaiskasvihuonekaasujalanjälkeä 30%:lla vuoteen 2030 mennessä.

 • Tieteeseen perustuvat tavoitteet Science Based Targets -aloitteen (SBTi) kautta.

 • Yhdenmukaistettu niiden vähennysten kanssa, joita tarvitaan, jotta ilmaston lämpeneminen pysyy alle 1,5 °C:ssa.

 • Scope 1 & 2 Net-Zero omissa toiminnoissamme vuoteen 2045 mennessä, lähtötaso 2020.

 • 4,2 prosentin absoluuttinen kasvihuonekaasupäästöjen vähennystavoite vuositasolla (Scope 1 & 2).

 • Scope 3 -vähennys 30 %, lähtötaso 2021.

Kierrätettävä ja Uudistuva

BioMarilla ryhdymme toimiin vastuualueillamme. Kannustamme ja stimuloimme korjaavia käytäntöjä toimitusketjussamme, ja olemme asettaneet tavoitteet kierto- ja korjaavien ainesosien vähimmäismäärille.

BioMar pitää sivu- ja jätevirroista peräisin olevia raaka-aineita kiertotaloutena. Pyrimme irrottamaan rehun toimitusketjut suoraan kilpailemasta ihmisravinnoksi tarkoitettujen elintarvikkeiden kanssa.

Määrittelemme korjaavat ainesosat raaka-aineiksi, jotka muuttavat merkittävästi ekosysteemivaikutusten ja ihmisen tuotantojärjestelmien välistä tasapainoa. Tavoitteena on saada aikaan positiivisia nettoympäristötuloksia verrattuna ajallisesti rajattuihin vertailuarvoihin

­


Välitavoitteet Vuonna 2022

 • 23 % kierrätettäviä- ja/tai uudistuvia raaka-aineita

 • Toimitettu artikkeleita tieteellisiin lehtiin Restorative-menetelmämme biologisen monimuotoisuuden kattavuuden parantamiseksi

 • Tuotiin markkinoille 40 000 tonnia uutta eurooppalaista alkuperää olevia, Donau Soja -sertifioituja soijapapuja.

 • Tehtiin yhteistyötä tärkeimpien toimittajien kanssa restoratiivisten käytäntöjen, kuten uudistuvan maatalouden, edistämiseksi.

 • Käynnistimme Länsi-Afrikan työryhmän maailmanlaajuisen pyöreän pöydän kautta parantaaksemme kalastuksen ESG-vaikutuksia.

 • Osallistui Senegalissa ja Mauritaniassa meri raaka-aine teollisuuden vaikutuksia koskevaan sosiaaliseen tarkastukseen.

 • ASC-vaatimusten mukaisten raaka-aineiden määrä on kaikkien aikojen suurin.

Lataa Circular & Restorative Milestones 2022 -julkaisumme (EN)

Tavoitteet Vuonna 2022

50 % kierrätettäviä tai uudistuvia raaka-aineita rehussamme vuoteen 2030 mennessä.

 • Pyrimme irrottamaan rehun raaka-aineet suorasta kilpailusta ihmisravinnoksi tarkoitettujen elintarvikkeiden kanssa.

 • Lisäämme kierrätettävien raaka-aineiden käyttöä

 • Lisäämme uudistuvien raaka-aineiden käyttöä

 • Vuotuinen raportointi hotspot-raaka-aineiden vaatimustenmukaisuudesta

 • Lisätään näyttöön perustuvaa avoimuutta

Mahdollistetaan Ihmisten Toiminta

Sitoudumme aktiivisesti koko arvoketjuumme, sillä uskomme, että voimme vaikuttaa maailmaan kauaskantoisesti kehittämällä valmiuksia, jotka ovat kaikkien kestävien yhteiskuntien ytimessä.

Tarjoamme koulutuskursseja ja kehitysohjelmia työntekijöille, viljelijöille ja yhteisöille. Osallistumme aktiivisesti kolmansien osapuolten maatalous- ja kalastusalan parannusohjelmiin ja toimittajien parannusohjelmiin. Näiden aloitteiden avulla pyrimme antamaan vuosittain 100 000 ihmiselle suorat mahdollisuudet vuoteen 2030 mennessä.

Edistämme ihmisoikeuksia ja työntekijöiden oikeuksia esimerkiksi vastuullisen palkkauksen ja monimuotoisuustavoitteiden kaltaisilla aloitteilla. Innovaatioiden avulla luomme vesiviljelytuotteita, joiden avulla ihmiset voivat tehdä terveellisempiä ja kestävämpiä elintarvikevalintoja. Jatkamme sitoutumistamme aktiiviseen osallistumiseen julkiseen keskusteluun kestävästä ravitsemuksesta.


Välitavoitteet Vuonna 2022

 • Yli 44 200 ihmistä, joihin valmiuksien kehittämisaloitteet ovat vaikuttaneet.

 • 98 %:lle työntekijöistä maksetaan vähintään elämiseen riittävä palkka.

 • Työntekijöiden sitoutuminen on 25 %:n parhaiden globaalien teollisuusyritysten joukossa, kun NPS-pistemäärä (Net Promoter Score) on 45.

 • Loimme maailmanlaajuisen monimuotoisuuspolitiikan ja asetimme tavoitteet vuodelle 2025.

 • Luotiin sisäinen maailmanlaajuinen kulttuuritietoisuusohjelma.

 • Ylin johto hyväksyi maailmanlaajuisesti uudet käytännesäännöt.

 • Käynnistettiin mittareihin perustuva etenemissuunnitelma ihmisoikeuksia koskevaa raportointia varten.

Lataa Enable People Milestones 2022 (EN) -julkaisu.

Tavoitteet Vuodelle 2030

 • 100 000 ihmistä osallistuu vuosittain suoraan ja välillisesti valmiuksien kehittämisaloitteisiin vuoteen 2030 mennessä.

 • Kaikki palkat elämiseen riittävän palkkatason yläpuolella

 • 100 % tasa-arvoinen eteneminen työuralla

 • 100 % samapalkkaisuus

Tulokset (11)

  Kala tehokasta ruuantuotantoa

  Kalanviljely on vähiten resursseja vaativa eläinperäisen proteiinin ruuantuotantomuoto.

  Lue lisää

  Huolehdimme vedenalaisesta elämästä

  Meidän täytyy pitää parempaa huolta valtameristämme säilyttääksemme merikalakannat ja ylläpitääksemme kestävää kehitystä.

  Lue lisää

  Biomarin hiilijalanjälki tavoitteet ‘kunnianhimoisimpia’

  Tämä on tällä hetkellä kunnianhimoisin nimitys, jonka Science Based Targets Initiative (SBTi) on myöntänyt.

  Lue lisää

  BioMar kunnianhimoisella matkalla kohti nettonollaa

  BioMar on ensimmäinen kansainvälinen kalarehujen tuottaja, joka ottaa käyttöön 1,5 °C:n tavoitteen kohti nettonollaa Science Based Targets -aloitteen (SBTi) mukaisesti.

  Lue lisää

  Vastuullisesti hankitut raaka-aineet

  BioMarilla on useita tapoja varmistua vastuullisesti tuotettujen ja turvallisten raaka-aineiden hankinta.

  Lue lisää

  Ympäristövaikutusten vähentäminen

  Kaikella mitä teemme, on vaikutuksia ympäristöön, mediassa puhutaan paljon yksilöllisestä hiilijalanjäljestä.

  Lue lisää

  Kestävästi hankittu ja vastuullisesti tuotettu

  BioMarin hankkimat raaka-aineet tulevat eri puolilta maailmaa ja hyvin erilaisista ympäristöistä.

  Lue lisää

  Biomarin hiilijalanjälki tavoitteet ‘kunnianhimoisimpia’

  Tämä on tällä hetkellä kunnianhimoisin nimitys, jonka Science Based Targets Initiative (SBTi) on myöntänyt.

  Lue lisää

  Kestävästi hankittu ja vastuullisesti tuotettu

  BioMarin hankkimat raaka-aineet tulevat eri puolilta maailmaa ja hyvin erilaisista ympäristöistä.

  Lue lisää

  BioMar kunnianhimoisella matkalla kohti nettonollaa

  BioMar on ensimmäinen kansainvälinen kalarehujen tuottaja, joka ottaa käyttöön 1,5 °C:n tavoitteen kohti nettonollaa Science Based Targets -aloitteen (SBTi) mukaisesti.

  Lue lisää

  Vastuullisesti hankitut raaka-aineet

  BioMarilla on useita tapoja varmistua vastuullisesti tuotettujen ja turvallisten raaka-aineiden hankinta.

  Lue lisää