Periaatteemme

Pyrimme olemaan parhaiden joukossa luomassa arvoa asianmukaisesti ja luotettavasti sitoutumalla itse ja liiketoimintamme vastuullisuuteen ja kestävään toimintaan sekä luomalla motivoivan työympäristön.

Ihmiset ja Planeetta

Ihmisoikeuksien Edistäminen

Ihmisoikeuksien kunnioittaminen ja edistäminen on olennaisen tärkeää, jotta voimme elää ilmoitetun tarkoituksemme mukaisesti. Jokaisen on voitava elää ihmisarvoista elämää ja häntä on kohdeltava kunnioittavasti. Ihmisoikeudet ovat perusta sitoutumisellemme innovointiin, yhteistyöhön, kestävyyteen ja suorituskykyyn.

Terveyden, turvallisuuden ja laadun varmistaminen

Kestävää liiketoimintaa rakennetaan varmistamalla, että terveyteen, turvallisuuteen ja laatuun kiinnitetään vakavasti huomiota koko arvoketjussa. Me BioMarilla emme koskaan tee kompromisseja, kun on kyse työntekijöidemme turvallisuudesta ja terveydestä. Keskitymme luonnollisesti myös elintarviketurvallisuuteen, laatuun ja ravintoarvoon.

BioMarin ensisijainen tavoite on, että kaikki työntekijät palaavat perheidensä luokse vahingoittumattomina.

Sitoutuminen planeettaamme kohtaan

BioMar on sitoutunut kestävään kehitykseen ja ilmastotoimiin. Lisäksi sitoutumisemme ulottuu paljon omaa yritystämme ja toimialaa laajemmalle. Asetamme kunnianhimoisia tavoitteita ja toivotamme tervetulleeksi laajan yhteistyön planeettamme suojelemiseksi. Loppujen lopuksi meillä on vain yksi planeetta, ja sen turvaaminen edellyttää yhteisiä toimia.

Toimintaohjeemme

The Right Way kuvaa BioMarin tapaa toimia sisäisesti ja merieläinten arvoketjussa.

Lataa toimintaperiaatteemme

Liiketoiminnan Etiikka

Tervetuliaiskilpailu

Edistämme vapaata kilpailua. Uskomme, että toimiminen alalla, jolla on vahvoja kilpailijoita, vahvistaa yleistä missiotamme tehdä parhaamme ja siten säilyttää johtava asemamme markkinoilla. Siksi edistämme aktiivisesti kulttuuria, jossa kaikki työntekijät ja johtajat osaavat tehdä reilua yhteistyötä sidosryhmiemme kanssa.

BioMarin etujen suojaaminen

Jokaisen BioMarin palveluksessa olevan on suojattava yhtiömme edut osana tehtäviään. Liiketoimintamallimme antaa työntekijöillemme täydet valtuudet, ja tämän vapauden myötä tulee myös vastuu. Siksi korostamme eturistiriitojen välttämisen tärkeyttä ja samalla luotamme työntekijöidemme arvostelukykyyn.

Tietosuoja

Odotamme, että jokainen BioMar-perheen jäsen suojelee arkaluonteisia liiketoimintatietoja ja henkilötietoja. Hallinnoimme tietojamme vankoissa järjestelmissä ja pyydämme työntekijöitämme suojaamaan tietoja asiaankuuluvan viranomaislainsäädännön mukaisesti. Tietojesi suojaaminen on meille erittäin tärkeää, minkä vuoksi olemme ottaneet GDPR:n ja evästekäytännön käyttöön kaikissa toiminnoissamme.


­

BioMarin Puhelinlinja

Jos BioMarin työntekijät tai kolmannet osapuolet uskovat, että hallituksen lakeja, käytännesääntöjämme, toimintaperiaatteitamme tai standardejamme on rikottu tai epäillään rikotun, sinun tulee käyttää BioMar Speak-Up Line -puhelinlinjaa (whistle-blower line).
Tämä on riippumattoman yrityksen - Got Ethics - tarjoama luottamuksellinen palvelu, jossa kuka tahansa työntekijä tai kolmas osapuoli voi ilmoittaa huolenaiheistaan.
Got Ethics toimittaa antamasi tiedot Schouw & Co:lle (BioMar Groupin omistajille) luottamuksellisesti ilmiantojärjestelmän kautta. Voit valita, haluatko kertoa nimesi vai et.
Eettinen komiteamme käsittelee kaikki BioMar Speak-Up Line -puhelinlinjan kautta saadut ilmoitukset luottamuksellisesti. Jos esitetty huolenaihe liittyy johonkin komitean jäseneen, hän ei luonnollisesti osallistu tapauksen käsittelyyn.
Otamme mieluummin vastaan ilmoituksen jostakin asiasta, joka osoittautuu epäolennaiseksi, kuin jätämme asian käsittelemättä, koska siitä ei ole ilmoitettu.
Ei suvaita kostotoimia
Haluamme, että voit rohkeasti puhua tai kysyä neuvoa. BioMar ei suvaitse minkäänlaisia kostotoimia, jotka kohdistuvat ongelmasta ilmoittaneisiin tai tutkimuksessa avustaviin henkilöihin.
Puhuminen, huolen esiin tuominen ja avun pyytäminen osoittaa rohkeutta, ja joskus meitä pidättelee pelko muiden reaktiosta. Kaikista tapauksista, joissa työntekijään tai kolmanteen osapuoleen kohdistetaan kostotoimia huolen ilmoittamisen vuoksi, on ilmoitettava.
Huomaa, että tahallisia vääriä syytöksiä ei suvaita. Asian ilmoittaminen ei myöskään vapauta työntekijää tai kolmatta osapuolta oman väärinkäytöksensä seurauksista.
Kaikki ilmoitukset tutkitaan 30 päivän kuluessa, ja esitämme toimintasuunnitelman asian ratkaisemiseksi 60 päivän kuluessa.

Speak-Up Line

Jos epäilet, että käytännesääntöjämme, käytäntöjämme tai jotakin lakia on rikottu, ilmoita siitä meille.

Lähetä raportti
BioMar Speak-Up Line ei ole hätäpalvelu. Älä käytä tätä sivustoa ilmoittaaksesi tapahtumista, jotka uhkaavat välittömästi henkeä tai omaisuutta. Tämän palvelun kautta tehtyihin ilmoituksiin ei välttämättä vastata välittömästi.
Jos tarvitset hätäapua, ota yhteyttä paikallisiin pelastuspalveluihin ja/tai viranomaisiin.