BioSustain ympäristövaikutusten mittarit

BioSustain-vaikutusten parametrien avulla saat käsityksen rehuntuotannon kriittisimmistä ympäristövaikutusten osa-alueista. Kehitimme nämä indikaattorit ohjaamaan ja määrittelemään rehun ja vesiviljelyn kestävää innovointia. Rehujen vaikutusten kvantifioiminen ja julkistaminen auttaa ohjaamaan meitä kohti kestävämpää vesiviljelyalaa.

Hiilijalanjälki

Kasvihuonekaasupäästöjen aiheuttama ilmastonmuutos on yksi suurimmista uhkista maapallolle ja sen asukkaille.

Hiilijalanjälki on tuotteen tai palvelun elinkaaren aikana syntyvien kasvihuonekaasupäästöjen kumulatiivinen mitta, joka ilmaistaan hiilidioksidiekvivalentteina.

Lær om Lupauksemme

Kiertävä ja Korjaava

Maailmanlaajuinen elintarviketuotanto toimii tällä hetkellä yli planeettamme kestävää tulevaisuutta koskevien rajojen.

Vesirehu olisi siksi irrotettava ympäristön pilaantumisesta ja suorasta kilpailusta ihmisten ruoantuotannon kanssa.

Opi Vastuulliseen Hankintaan

Forage Fish Dependency Ratio (FFDR)

Meren ainesosat ovat rajallisia resursseja, joita olisi käytettävä vastuullisesti.

FFDR on mittari, jolla mitataan yhden viljeltyjen merenelävien yksikön tuottamiseen käytettyjä rehukalojen ekvivalentteja.

Käyttömme 2022

Usein kysytyt kysymykset