Vastuullista hankintaa

Rehun ainesosien uudelleenmäärittely

BioMarissa olemme sitoutuneet takaamaan kaikkien raaka-aineidemme vastuullisen hankinnan, sillä ne muodostavat yli 95 % ympäristövaikutuksestamme ja niillä on huomattava sosiaalinen vaikutus.

Yritämme jatkuvasti täyttää sitoumuksemme kehittää tehokkaampaa ja kestävämpää kalataloutta, ja siksi vastuullisen hankinnan viisi perusperiaatetta on integroitu kaikkeen tekemiseemme - tuotteen laadun ja elintarviketurvallisuuden turvaamisesta ihmisoikeuksien ja työelämän oikeuksien kunnioittamiseen ja luonnonvarojen suojeluun.

Teemme aina liiketoimintaa korkealla eettisyydellä ja omistautuneen yhteistyön kautta sidosryhmiemme kanssa tunnustaen, että olemme osa suurempaa arvoketjua, jossa läpinäkyvyys ja yhteistyö ovat avainasemassa.

Viisi perusperiaatetta

1. Toimitaan lainmukaisesti ja rehellisesti

2. Sitoudumme yhteistyöhön ja avoimuuteen

3. Varmistetaan tuotteiden laatu ja elintarvikkeiden turvallisuus

4. Suojelkaa luonnonvaroja

5. Noudatetaan ihmisoikeuksia ja työntekijöiden oikeuksia

Yhteistyöllä teemme uusiksi rehun ainesosat

Priorisoimme ja sijoitamme tiiviisiin kumppanuuksiin toimittajien, asiakkaiden ja muiden kanssa. Uskomme, että nämä kumppanuudet ovat paras perusta innovatiivisten ja kestävien aloitteiden luomiseen alalla.

Uskomme myös asiantuntijatiedon vaihtoon näiden taitavien ja innovatiivisten kumppaneiden kanssa ja sitoutuneiden toimintasuunnitelmien avulla, jotka mahdollistavat kestävien prosessien nopean toteuttamisen, jotka vastaavat asiakkaiden vaatimuksia ja arvoketjun. kehitystä.

Kun yhdistämme voimamme ja yhdistämme asiantuntemuksemme raaka-aineista, rehun tuotannosta ja jalostuksesta, voimme yhdessä edistää kestävää edistystä akvaviljelmässä.

Lähetä tuotteesi innovaatioputkeen

Haluatko, että BioMar käyttää raaka-aineitasi rehuissamme? Oletko tuomassa markkinoille uutta rehun raaka-ainetta? Lähetä se tarkasteltavaksi innovaatioputkeemme.

Maailmanlaajuinen hankintapolitiikka

Olemme päättäneet tuoda rehellisyyden, kestävyyden ja ihmisoikeuksiin sitoutumisen arvoketjumme kaikkiin vaiheisiin.

Lue sääntöjämme