Pienin pellettikoko kalojen ensiruokintaan

Kalanviljelijöiden suosimaa starttirehua rehua saa nyt entistä pienempänä pellettinä. Uuden INICIO Plus:n pellettikoko on 0,35 mm. Uusi koko on erinomainen vaihtoehto poikasten ensiruokintaan.

FOCUS 

Valmistaudu tulevaan 

Kirjolohi

Oncorhynchus mykiss

TUOTEVALIKOIMAT

Performance Concept

Consistent feed performance 

Oikean rehun valinta

Oikea rehu valitaan tuotannon menetelmän ja laajuuden mukaisesti.
taloudellinen tuotantovaikutus

Reitti parempaan taloudelliseen tulokseen

Rehun raaka-aineiden ja kasvatettavien lajien hinnat vaihtelevat useasta eri syystä. Kun sekä kustannukset että tulot vaihtelevat, kasvattajan on valittava tuotteet, jotka mahdollistavat parhaan taloudellisen lopputuloksen ja jotka on räätälöity olosuhteiden mukaisiksi.

Tarjoamme ainutlaatuisen, kattavaan tutkimustietoon perustuvan tukijärjestelmän, joka pohjaa mukautettuun rehukoostumukseen, rehuvalintaan ja ruokintakäytäntöön: parhaan taloudellisen tuotantovaikutuksen malli. Asiakas määrittää tuotannon tavoitteet, ja BioMar mukauttaa tuotestrategiansa näiden vaatimusten mukaiseksi.

Jokaiselle vaiheelle ruokinta

Kunkin lajin ravitsemusvaatimukset vaihtelevat lajin elinkaaren aikana.

BioMarin rehuvalikoimat vastaavat niin makean veden kuin merikalalajien sekä katkarapujen erikoistarpeisiin koko niiden elinkaaren aikana munasta pyyntiin saakka.

Tarjontaamme kuuluu hautomoille tarkoitettuja ruokavalioita ja erikoistyyppisiä poikasrehuja, laaja valikoima siirto- ja kasvatusrehuja, jotka on räätälöity vastaamaan tiettyjen lajien ravitsemustarpeita erilaisissa kasvatusolosuhteissa.

Kaiken tämän lisäksi valikoimaan kuuluu vitamiineilla tehostettuja emokalarehuja, joiden avulla emokalat tuottavat kaikista laadukkaimpia mätimunia, mikä varmistaa parhaan alun uusien kalojen elinkaarelle.

BioRhythmic-ruokinta

Hyvät tuotantotulokset perustuvat asiantunteviin valintoihin.

Oma BioRhytmic-rehukonseptimme auttaa saavuttamaan parhaat mahdolliset tuotantotulokset silloin, kun kasvukerroin, rehukerroin ja selviytyminen ovat tärkeitä tekijöitä.

Jotta tuotantotulos olisi ihanteellinen, ravinnosta on saatava mahdollisimman paljon energiaa koko tuotantosyklin ajan. On olennaista valita rehu, joka pitää ruokahalun erinomaisena lämpötilan ja valo-olosuhteiden tapaisista ympäristömuutoksista huolimatta. Lisäksi on valittava rehuseos, jonka energiamäärä on mukautettu tarkasti lajin kasvupotentiaaliin tuotannon eri vaiheissa. Yhtä tärkeää on noudattaa ihanteellista ruokintamenetelmää, jolla varmistetaan, että tuotantotavoitteiden vaatima rehumäärä on saatavilla päivästä toiseen.

Kalojen terveys

Tutkimuksessa keskitymme kehittämään rehuseosstrategioita, jotka tukevat kalojen terveyttä.

Huomioimme kalojen terveyden, kalankasvattajien talouden ja terveellisyyttä koskevan maineen, jonka kasvatetut kalat ansaitsevat ja johon koko ala perustuu.

BioMar pyrkii tarjoamaan funktionaalisia rehuseoksia, joilla voidaan ehkäistä vakavimpia tuotantohäiriöitä ja jotka kattavat lukuisten kasvatettavien lajien koko tuotantosyklin.

Yhden lajin tutkimuksella on usein merkitystä myös jonkin toisen lajin kannalta. Tämä koskee etenkin kalojen terveyttä: toiminnallisia rehuseoksia voidaan käyttää laajemmin eri lajeille, toisin kuin kasvatusrehuja.

Kiertovesijärjestelmät

Erikoisrehut kasvatukseen kiertovesijärjestelmissä

Kasvatus kiertovesijärjestelmissä (Recirculation Aquaculture Systems, RAS) mahdollistaa kasvatusolosuhteiden maksimoinnin, vähentää ravinteiden pääsyä vesiympäristöön, vähentää vedenkulutusta ja antaa kasvatukselle erinomaisen bioturvallisuuden.

BioMar oli ensimmäinen valmistaja, joka kehitti RAS-kiertovesijärjestelmiä käyttävien kalankasvatuslaitosten erikoisrehun, ORBITin.

ORBIT mahdollistaa parhaan mahdollisen tuotantovaikutuksen ja sijoitetun pääoman tuoton kasvattajalle. Lisäksi se parantaa ympäristön tasapainoa vähentämällä päästöjä vesiympäristöön ja keskittymälä raaka-aineiden kestävään käyttöön.

ORBIT-rehuja on saatavilla kirjolohen ja lohen kasvatukseen. Olemme kehittämässä rehukonseptia myös muille lajeille.

BioMarin Retention Technology

P&S: Retention Technology (item, L pic.)

Rehun suorituskykymahdollisuudet määräytyvät suurelta osin prosessituntemuksen mukaan.

Vesiviljelyrehu on tiivis yhdistelmä ravinteita ja energiaa, jonka tarkoituksena on mahdollistaa nopea, terveellinen ja kustannustehokas kasvu sekä huippulaatuiset lopputuotteet.

BioMarin Retention Technology projektin (, BRT) myötä opimme, että rehutuotannon omat prosessiolosuhteet vaikuttavat suuresti rehun rakenteeseen ja fyysisiin ominaisuuksiin.

BRT keskittyy erityisesti prosessitekniikkaan liittyvään ravitsemukseen. BRT-tietopaketti varmistaa, että minkä tahansa rehukoostumuksen suorituskykymahdollisuudet saadaan hyödynnettyä täydellisesti.