Blå-grønt fôrsamarbeid

Under konferansen Aqua Next i Stavanger ble det annonsert nye samarbeid for bærekraftige fôrråvarer til norsk havbruk og landbruk.

Fra venstre: Konferansier Elisabeth Dahle. Deretter Erik Olav Gracey, global leder for kommersiell bærekraft (BioMar), Mie Bjune Gjeten, fagsjef fôr, bærekraftig innovasjon i (Norsk Kylling), Kjartan Maestad, kommunikasjonssjef (Cargill), Hilde Faaland Schøyen, fagsjef råvarer (Fiskå Mølle), Leif Kjetil Skjæveland, bærekraftsansvarlig (Skretting) og Joakim Hauge, leder, Bellonas bioprogram lanserte blågrønt fôrsamarbeid under AquaNext-konferansen. Mowi, Nortura, Polarfeed og Sjømat Norge var ikke tilstede da bildet ble tatt. Photo Bellona

BioMar, Cargill, Skretting, Mowi, Polarfeed, Sjømat Norge og Bellona offentliggjør at de viderefører samarbeidsplattformen Råvareløftet for å bidra til oppfyllelse av målene i Samfunnsoppdraget for bærekraftig fôr som er vedtatt av Stortinget. Samtidig lanseres «Blå-grønt fôr-forum». Her vil Norsk Kylling, Fiskå Mølle og Nortura som sentrale aktører fra norsk landbruk jobbe sammen med samarbeidspartnerne i Råvareløftet for å gi anbefalinger og felles forslag til tiltak overfor Samfunnsoppdraget.

Med det nye Samfunnsoppdraget for bærekraftig fôr har regjeringen etablert ambisiøse mål om at alt fôr til oppdrettsfisk og husdyr skal komme fra bærekraftige kilder innen 2034, og bidra til å redusere klimagassutslippene i matsystemet. Samtidig skal samfunnsoppdraget bidra til å bevare naturmangfold, utvikle en sterk fôringrediensindustri og øke forsyningssikkerheten i Norge.

Nødvendig med en sterk allianse mellom blå og grønn næring

- Over de siste tiår har norsk laks og ørret gått over på en diett bestående hovedsakelig av planteråvarer. Med dette samarbeidet anerkjenner vi at bærekraftige matsystemer krever en sterk allianse mellom havbruk og landbruk. BioMar har vært sentral i utviklingen av de mest suksessrike nye råvarene på markedet i dag. Denne erfaringen tar vi med oss inn i råvareløftet for å akselerere det grønne fôrskiftet, sier Erik Olav Gracey, global leder for kommersiell bærekraft i BioMar.

Et bærekraftig norsk matsystem

- Gjennom arbeidet i Råvareløftet har vi vist at miljøbevegelse og viktige aktører i matsystemet sammen kan finne gode løsninger som blir lyttet til. Vi er derfor glade for at vi har blitt enige om å videreføre samarbeidet med fiskefôrselskapene i Råvareløftet. Ekstra gledelig er det at vi får med oss viktige aktører i norsk landbruk i en dialog på tvers av sektorer om konkrete tiltak for et framtidsrettet og bærekraftig norsk matsystem. Vår ambisjon er å være en naturlig dialogpartner for Samfunnsoppdraget for bærekraftige fôr, sier Joakim Hauge i Bellona.

Kort om Råvareløftet

I desember 2020 ble samarbeidsplattformen Råvareløftet opprettet for å sette fart på innfasing av nye og bærekraftige råmaterialer til fiskefôr. November 2022 presenterte Råvareløftet sitt veikart og barrierestudier for nye fôrråvarer i rapporten: “Hva skal laksen spise?” Mer enn 100 eksperter har bidratt inn i rapporten som har over 130 forslag til tiltak som samlet kan skape store volum av fôrråvarer og bærekraftgevinster på kort tid. Partene vil fremover fokusere på prioritering og implementering av de foreslåtte tiltak.

Les mer her: Hva skal laksen spise