Morgendagen er en ny utfordring

Prosessoperatørene er sentrale i BioMars virksomhet. Det er de som sikrer kvaliteten og kontrollerer at prosessen er riktig justert for optimal anvendelse av råvarer, oppskrifter og produksjonsforhold i stadig endring. Julie Bringedal liker jobben sin

– Sett utenfra kan produksjonsprosessen i BioMar kanskje virke veldig likefrem og automatisert, men slik jeg ser den, er hver morgen en ny utfordring. Hver dag er ulik den forrige, og medarbeiderne i produksjonen forventes å ta ansvar og løse en lang rekke tekniske problemer, forteller Julie Bringedal.

Da Julie i 2007 begynte i produksjonen hos BioMar på Karmøy, skjønte hun fort at dette ikke er stedet å lene seg tilbake og slappe av.

– Jeg begynte som lærling, som en del av utdannelsen min som prosesstekniker. Det tok tid bare å forstå hovedprosessene. Noen ganger tvilte jeg på det var mulig å lære seg hele prosessflyten i løpet av lærlingtiden på to år, forteller Julie.

– Jeg har vært her siden 2007, og jeg møter stadig nye utfordringer. Etter lærlingtiden ble jeg ansatt som prosessoperatør, og jeg har hatt en midlertidig stilling som teamleder. Etter en svangerskapspermisjon kom jeg tilbake til det gamle teamet mitt på deltid.

– Hvis jeg skulle gi et råd til en kandidat som vurderer å jobbe i produksjonen hos BioMar, ville jeg si:

«Denne jobben forutsetter at du er klar til å ta ansvar, er forberedt på å lære hele tiden og engasjerer deg i å finne løsninger både på hverdagslige problemer og mer grunnleggende produksjonsutfordringer. Hvis du er klar for dette, er BioMar stedet der du vil finne ansettelsestrygghet, godt samarbeid og kolleger som kommer til å bli gode venner», avslutter Julie Bringedal.