Yield10 Bioscience og BioMar satser på dyrking av fiskeolje på land

Yield10 Bioscience og BioMar Group har inngått avtale om et langsiktig samarbeid om kommersialisering av Camelinaolje som inneholder like mye EPA og DHA som fiskeolje.

Det nye Camelina-produktet inneholder EPA og DHA-nivåer som kan sammenlignes med mange av de marine oljekildene som brukes i dag. BioMar har vært aktivt involvert i utviklingen av Rothamsted omega-3 Camelina siden 2013, blant annet i samarbeid med forskere fra Stirling University.

"Et partnerskap med BioMar har potensial til å kombinere styrkene til begge selskapene for å fremskynde utviklingen av omega-3 Camelina. Vi ser frem til å jobbe tett med BioMar for å utvikle et samarbeidsprogram for å bringe denne nye kilden til EPA og EPA+DHA-omega-3 oljer av høy kvalitet ut på markedet for å møte oppdrettsnæringens vekstbehov og bærekraftsmål", sier Oliver Peoples, Ph.D. President og CEO i Yield10 Bioscience.

I løpet av det neste året forventer Yield10 å oppskalere plantet areal med Camelina for å forsyne BioMar med olje til formulering og testing, samtidig som vi jobber for å sikre myndighetsgodkjenning for kommersiell produksjon av omega-3 Camelina i de aktuelle produksjonsområdene. Yield10 og BioMar er tydelige på at omega-3 Camelina-teknologien vil spille en viktig rolle i det fremtidige omega-3-markedet, ved å gi tilgang til viktige næringsstoffer fra bærekraftige kilder og sette kurs for fremtidig vekst i oppdrettsnæringen.

I BioMar har vi fokus på å utvikle innovative og miljøvennlige ernæringsløsninger som har en positiv innvirkning på sjømatprodusentenes behov. "Vi mener at Yield10 omega-3 Camelina-teknologien representerer en potensielt god løsning for produksjon av omega-3-rike oljer i kommersiell skala. Pålitelige og skalerbare kilder til EPA og DHA er avgjørende for å sikre en bærekraftig utvikling av fiskefôr til oppdrettsnæringen. Vi ser frem til å samarbeide med Yield10-teamet for å gjøre dette produktet til en kommersiell suksess", sier Carlos Diaz, CEO i BioMar Group.