SmartCare TOTAL CARE S health feed for atlantic salmon

SmartCareTotalCare S

Arter

Konsept

Stadie

Kategori

Helse

Produktfordeler

TotalCare er det beste alternativet når man skal håndtere flere helseutfordringer på samme tid, og man ønsker en mest mulig robust fisk. TotalCare S (sommer) har alle de samme gode egenskapene som TotalCare, men er ytterligere forsterket med tanke på gjellehelse. Total care S er utviklet for fisk som har risiko for utvikling av amøbegjellesykdom.

  • TotalCare S styrker gjellene, og kan gi mindre skade ved amøbegjellesykdom, i tillegg til mindre gjellebetennelse og gjelleblødning

  • Inneholder et høyt nivå av marine fosfolipider og essensielle fettsyrer som kan fremme hjertehelse og en balansert immunrespons

  • Inneholder ingredienser som kan fremme en effektiv slimbarriere

Fôrkonsepter

Bærekraft, helse og ytelse

Finn ut mer