SymbioBroodstock

Arter

Konsept

Stadie

Kategori

Stamfisk

Produktfordeler

Symbio Broodstock er designet for å dekke det spesifikke næringsbehovet hos stamfisk.

  • Optimal stamfiskernæring sikrer høy kvalitet på egg og larver

  • Inneholder økte nivåer av vitaminer, mineraler, fettsyrer og pigment

  • Krill som smakforsterker fremmer appetittt og fôrinntak

Fôrkonsepter

Bærekraft, helse og ytelse

Finn ut mer