SmartCare

RESIST LICE

Fiskens slimlag er viktig for å beskytte fisken mot lus og skader ved fysisk og kjemisk håndtering. I tillegg er det en viktig barriere mot smittestoff.


Det er i gjentatte forsøk vist en reduksjon i antall lus pr. fisk ved fortykket slimlag. Et sterkt slimlag er også viktig for å beskytte fiskens hud mot skader ved håndtering og behandling, som vil kunne tære på slimlaget og gjøre den mer sårbar ved senere håndteringer, samt overfor bakterier i vannet som kan føre til sårinfeksjoner.


Fôret påvirker slimets tykkelse, konsistens og antimikrobielle egenskaper. Resist Lice øker motstandsdyktigheten mot lus og andre skader ved å bygge et tykkere og mer aktivt slimlag.

Appetittforsterk-eren QUICK (Q) anbefales i Resist Lice. Den bidrar til raskere fôropptak etter badebehandling og håndteringsoperasjoner.

Resist Lice er laget for kvantitativ og kvalitativ forbedring av fiskens slimlag.