BioMar først ute med mikroalger i fôret

20. januar 2017

Kvarøy Fiskeoppdrett på Helgeland har nylig slaktet og solgt første laks fôret med nær to prosent mel fra mikroalger.

BioMar er fôrleverandør til Kvarøy Fiskeoppdrett.

Se kilde