Foods of Norway

 

Verdens fremtidige matforsyning er avhengig av en bærekraftig akvakultur. I senteret Foods of Norway, jobber BioMar sammen med forskningsinstitusjoner og andre industripartnere for å utvikle bærekraftige fôringredienser blant annet basert på biprodukter fra norsk skog.  

 Foods of Norway er et senter for forskningsdrevet innovasjon der hovedmålet er fremdrive kunnskap om produksjon av nye og bærekraftige fôringredienser til både landdyr og fisk. Litt forenklet sagt omdannes norske reststrømmer og bioressurser til fôrprotein. I dette konkrete forskningsprosjektet er det reststrømmer fra skog som omdannes til fôr.    

 
- Foods of Norway har fokus på å utvikle bærekraftige fôringredienser fra fornybare bioressurser som ikke er egnet for direkte konsum, med spesielt fokus på norske skogressurser, sier Vegard Denstadli, teknisk direktør i BioMar Norge.  

Utover de lokale marine proteinråvarene som inngår i fôret er vi i dag helt avhengig av importerte planteråvarer fra ulike deler av verden. Med ny teknologi og kunnskap fra denne forskningen kan vi være på sporet av en ny lokal råvareindustri. BioMar har stort fokus på dette og vi ser nå at resultater fra tidligere innovasjoner med b.la mikroalger får stadig bedre kommersielt fotfeste. 

 Laksen spiser norsk gran 

Ute i havgapet på Dønna ligger det nå merder hos LetSea der laks får fôr basert på råvarer fra norsk skog. Det er fiberstrukturene i trær som er brutt ned til enklere sukkerformer, og dette sukkeret blir i sin tur brukt til å fermentere proteinrik gjær. 

 Utviklingen så langt har fokusert på å finne best mulig gjærkandidat for fermentering, forbedre produksjonsprosessen for å sikre den beste utnyttelsen av næringsstoffene, etterfulgt av biologiske fiskeforsøk i tanker for å evaluere råvarepotensialet. 

 

 
 - Vi er utrolig stolte over at vi nå i siste fase har laks i sjø. Vi tester ulike inklusjoner av gjærprotein fra norsk gran i fôret og vil gjennom forskningen gjort i senteret få svar knyttet til ernæringsmessig kvalitet samt andre forsøksparametre sier Monica Juarez, Seniorforsker i BioMar FoU og den som leder samarbeidet med Foods of Norway hos BioMar.   

Fokus på kortreiste råvarer

BioMar er hele tiden på søken etter nye, bærekraftige og sirkulære råvarer, og har nylig lagt frem sine nye bærekraftmål og ambisjoner for 2030. De tre fokusområdene er Klimatiltak, Sirkulær & gjenoppbyggende og Muligheter til folket, og hvert område har sine spesifikke mål og formål.  

Fôret utgjør en stor andel av karbonavtrykket i lakseproduksjonen, og ambisjonen vår er å redusere karbonavtrykket med en tredjedel frem til 2030. Norske, kortreiste råvarer kan være en viktig bidragsyter for å nå dette målet.  

Dette er bare starten 

Foods of Norway sin forskning har gått over flere år, og med fôring i sjø går vi nå over i en ny og spennende fase.  
 
- Vi er inne i siste fase i forskningen på dette - men vi tror disse forsøkene representerer starten på en helt ny måte å produsere fôrråvarer på. Vi har store bioressurser tilgjengelig i Norge og prosjektet demonstrerer at det er fullt ut mulig å dyrke fôrråvarer basert på skog, makroalger og andre reststrømmer, sier Vegard Denstadli, teknisk direktør i Biomar.