Fôring ved høye temperaturer

26. juni 2014

Høye sjøtemperaturer er en utfordring for laksen som har sitt temperaturoptimum omkring 13 grader, og når sjøtemperaturen nærmer seg 20 tallet, påvirker dette ulike deler av fysiologien.

 

Redusert fôropptak

Ved høye temperaturer reduserer laksen fôrinntaket. I forsøk utført ved NIFES var fôrinntaket redusert med 50 % for fisk holdt ved 19 grader sammenlignet med kontrollfisken som gikk på 14 grader. Redusert fôropptak gir lavere vekst, og i tillegg høyere fôrfaktor når vedlikeholdsbehovet blir liggende på samme nivå.

En av årsakene til at temperaturen påvirker fisken såpass mye er at vannets evne til å løse oksygen reduseres med økende temperatur, og det blir derfor mer krevende for fisken å hente ut tilstrekkelig mengde oksygen fra vannet på høye temperaturer.

Utfordringene

Høye temperaturer utfordrer altså både oksygenopptak og fôrutnyttelse. Samtidig øker hastigheten på en rekke biokjemiske prosesser, og fiskens celler og vev utsettes i større grad for oksydasjon. Dermed utfordres fiskens antioksidantkapasitet. Den stressede fisken er mer følsom for håndtering og sykdomssmitte. Denne typen ekstrabelastninger kan derfor i verste fall dra fisken inn i en negativ spiral der oksygenopptaket svekkes ytterligere av betennelse i gjellene og redusert svømmeaktivitet. Å sørge for robust fisk kan derfor være avgjørende i slike perioder.

Hvordan hjelpe fisken

NIFES sine forsøk viste at høye doser E-vitamin reduserte virkningen av høy temperatur på fôrinntaket. Fisken vil også ha nytte av andre komponenter som støtter sykdomsforsvaret og bidrar til bedret tarmfunksjon og økt fôrutnyttelse.

Fôranbefaling

Primo inneholder komponenter som er virksomme på hvert av de kritiske områdene, og kan dermed bidra til å holde fisken i fysiologisk balanse gjennom perioder med høye temperaturer.

Vi anbefaler pulsfôring med Primo to uker på/to uker av så lenge temperaturen ligger over 16 grader.