Fredrikstad Seafoods og BioMar Norge fortsetter samarbeidet

18. desember 2020

Fredrikstad Seafoods har forlenget avtalen med BioMar Norge om ytterligere samarbeid om utvikling av bærekraftig fôr til sitt RAS-anlegg i Fredrikstad.

- Vi har samarbeidet tett med BioMar i flere år, og har oppnådd tilfredsstillende resultater så langt. Vi ser det derfor som naturlig å fortsette det gode samarbeider også i de neste årene, sier Daglig leder Roger Fredriksen i Fredrikstad Seafoods.

- Fra vårt RAS-anlegg skal vi produsere velsmakende laks av høy kvalitet, fôret på bærekraftige og næringsrike råvarer. Vi opplever BioMar som en faglig kompetent og fremtidsrettet leverandør, som er særlig langt fremme på bærekraft, avslutter Roger Fredriksen.

Fredrikstad Seafoods startet produksjonen fra sitt RAS-anlegg i Fredrikstad i 2019 og leverer i dag laks til Norske og Europeiske marked. Fredrikstad Seafoods er en del av Nordic Aquafarms som også produserer kingfish på land i Danmark og har planlagte RAS-anlegg for laks på både øst- og vestkysten av USA.

- Vi er veldig glade for at Fredrikstad Seafoods velger å forlenge avtalen, og ser frem til det videre samarbeid, sier BioFarm Manager Oda Høyland i BioMar Norge. En av nøklene til suksessfull RAS-drift er dedikerte og kompetente mennesker, og vi ser at teamet i Fredrikstad klarer å hente ut det beste av både fisken, fôrets potensiale og produksjonssystemet.

 - I BioMar har vi et sterkt fokus på å stadig utvikle våre innovative og bærekraftige fôrløsninger, og sammen med Fredrikstad Seafoods skal vi fortsette dette spennende prosjektet innenfor RAS-segmentet, fortsetter Oda.