I front for en mer bærekraftig lakseproduksjon

Det forventes at fiskeolje blir en knapphetsfaktor i årene som kommer. Nå starter Lerøy å produsere produkter av laks med et høyt innhold av de gode Omega-3 fettsyrene, men med redusert innhold av fiskeolje.

Et tett samarbeid mellom Lerøy og BioMar sikrer at Lerøy også i framtiden vil kunne tilby lakseprodukter med et høyt innhold av de sunne Omega-3 fettsyrene DHA. Ved å benytte mikroalger produsert på en bærekraftig måte og med et høyt innhold av Omega 3-DHA, kan Lerøy erstatte deler av fiskeoljen med, AlgaPrime DHA, i fiskefòret.

– Gjennom dette samarbeidet tar partene et økt ansvar for å videreutvikle produksjonen av laks på en enda mer bærekraftig måte, sier konsernsjef i Lerøy Seafood Group, Henning Beltestad.

Mer bærekraftig produksjon

Lerøy går nå inn i et nytt område for å sikre en mer bærekraftig produksjon framover. Laks over 1 kg vil fra mai måned bli produsert ved bruk av fôr tilsatt mikroalger, en bærekraftig Omega-3-rik råvare utviklet av TerraVia i samarbeid med Bunge. Ved bruk av den nye råvaren legger Lerøy ut på en ny reise for å redusere avhengigheten av marine ingredienser.

– For forbrukeren betyr endringen at vi vil kunne opprettholde det høye nivået av sunt Omega 3 i Lerøy-laks også i framtiden. Vi vet at det vil bli mangel på fiskeolje og at vi må finne alternativer til fiskeolje som fôringrediens dersom vi vil beholde det høye nivået av sunt Omega-3 som vi har i laksen i dag. Et slikt alternativ har vi funnet nå. Ved bruk av fôr tilsatt mikroalger er vi sikre på å kunne opprettholde høye nivåer av de sunne Omega-3 fettsyrene i mange år framover, sier Henning Beltestad.

Fôrleverandør i forkant

Fôrleverandøren BioMar har utviklet en rekke fôrløsninger for Lerøy. Nå altså en variant hvor en del av det høye nivået av sunt Omega-3 er oppnådd ved bruk av mikroalger.

– Vi vet at kunder over hele verden bryr seg om sunne produkter framstilt på en bærekraftig måte. Gjennom dette effektive samarbeidet har vi vært i stand til å produsere laksen på en enda mer bærekraftig måte på store deler av vårt produksjonsvolum innen svært kort tid. BioMar har vært i forkant med nye muligheter innen bærekraftige ingredienser, og vi trenger nye råvarer for å kunne følge opp etterspørselen etter sunn sjømat. For oss er det svært viktig at hele verdikjeden tar ansvar for å utvikle næringen i en enda mer bærekraftig retning, forklarer konsernsjefen i Lerøy Seafood Group, og fortsetter:

– Forbrukerne må kunne velge blant ulike produkt, som alle har en helse- og bærekraftsprofil, når de velger laks fra Lerøy i butikk. Vi ønsker å ta dette steget fullt ut fordi det er viktig at næringen engasjerer seg i å utvikle og implementere nye fôrløsninger som balanserer høy helseverdi og bærekraft.

BioMar har vært et selskap i front når det gjelder å utvikle og teste fôr med mikroalger, samt å implementere de nye råvarer i markedet i kommersiell skala. Siden september 2016 har mer enn 40.000 tonn fôr blitt markedsført – og konsumert hovedsakelig av Lerøy laks.

Løfter næringen

– Vi er veldig glade for at vi har vært i stand til å bidra til å utvikle sunne og bærekraftige lakseprodukter sammen med Lerøy. Det er viktig at BioMar jobber i et nært samarbeid med våre kunder og leverandører. For oss er det tydelig at vi trenger samarbeid for å utvikle næringen, sier Jan Sverre Røsstad, direktør for laksedivisjonen i BioMar Group.

Som leverandør av mikroalger Omega-3 til akvakulturnæringen, har TerraVia joint venture med Bunge, opplevd det tette samarbeidet med BioMar og Lerøy som en svært verdifull måte å videreutvikle akvakulturnæringen på:

– Lerøy og BioMar har samarbeidet tett med oss ​​gjennom kommersialiseringen av AlgaPrime ™ DHA for å sikre at vi leverer et bærekraftig, kostnadseffektivt og relevant produkt som kan nyttiggjøres som fôrråvare i næringen – og som ikke minst løfter næringen i forhold til bærekraft. Ved å utnytte vår respektive kjernekompetanse kan vi nå skape meningsfulle resultater for forbrukernes helse og for næringens tilgang på Omega-3-holdige fôrråvarer framover. TerraVias joint venture med Bunge i Brasil har bidratt til økt produksjonskapasitet av AlgaPrime DHA Omega-3, og fôrråvaren leveres nå jevnlig til BioMar som bruker dette i sitt fiskefôr til Lerøy, forklarte Graham Ellis, Senior Vice President for Business Development at TerraVia.

Lerøy, BioMar and TerraVia vil være tilgjengelig for spørsmål på Lerøy Seafood Group sin stand ved Brussel Seafood, Tirsdag 25.  April,  fra 12.00-12.30.

Om Lerøy
Lerøy Seafood Group ASA er et av verdens ledende sjømatkonsern med hovedkontor i Bergen. Konsernet har mer enn 3 500 ansatte nasjonalt og internasjonalt. Konsernet tilbyr alle former for sjømat og har kunder i mer enn 70 ulike land. Konsernets kjernevirksomhet er en vertikalt integrert verdikjede for produksjon av laks og ørret, fangst av hvitfisk, videreforedling, innkjøp, produktutvikling, salg, markedsføring samt distribusjon av sjømat. Konsernet driver sin virksomhet gjennom et antall datterselskapet primært i Europa, gjennom et nettverk av salgskontorer som sikrer tilstedeværelse i de viktigste markedene. Konsernets målsetting er å tilfredsstille kundenes krav til kostnadseffektive og løpende leveranser at et bredt utvalg av bærekraftige og sunne sjømatprodukter av høy kvalitet. Konsernet hadde i 2016 en omsetning på 17,2 milliarder.

Om BioMar
BioMar-konsernet er en ledende leverandør av høyytelsesfòr til den globale akvakulturindustrien. BioMar Group driver for øyeblikket 13 fabrikker i Norge, Chile, Danmark, Skottland, Spania, Frankrike, Hellas, Tyrkia, Costa Rica og Kina. Omtrent en av fem oppdrettsfisk produsert i Europa, Sør- og Mellom-Amerika er matet på BioMar fiskefòr. I hele verden leverer BioMar Group fòr til rundt 80 land og til mer enn 45 forskjellige fiskearter. BioMar-konsernet er heleid av det danske industrikonsernet Schouw & Co, som er notert på Københavns Fondsbørs. Lær mer om bedriftens formål "La oss innovere akvakultur" og BioMar-konsernet på www.biomar.com

Om TerraVia
TerraVia Holdings, Inc. (NASDAQ: TVIA) er en plantebasert mat, næring og spesialitet ingrediens selskap som utnytter kraften til alger. Med en portefølje av banebrytende ingredienser og produksjon er selskapet godt posisjonert for å møte det voksende behovet for forbruksemballerte varer og etablerte og fremvoksende matprodusenter for å forbedre næringsprofilen til matvarer uten å ofre smak og å utvikle utvalgte forbrukermerker. Selskapet produserer også en rekke spesialprodukter for personlig pleie for viktige strategiske partnere. Med hovedkontor i South San Francisco er selskapets oppgave å skape produkter som er virkelig bedre for folk og bedre for planeten. For ytterligere informasjon, vennligst besøk TerraVias nettsted på www.terravia.com

Om Bunge
Bunge Limited (www.bunge.com, NYSE: BG) er en ledende global landbruk og matvarevirksomhet som opererer i over 40 land med ca 32.000 ansatte. Bunge kjøper, selger, lagrer og transporterer oljefrø og korn for å betjene kunder over hele verden; Bearbeider oljesekreter for å lage proteinmel til dyrefor og spiselige oljeprodukter til kommersielle kunder og forbrukere; Produserer sukker og etanol fra sukkerrør kverner hvete, mais og ris for å lage ingredienser brukt av mat selskaper; Og selger gjødsel i Sør-Amerika. Grunnlagt i 1818, selskapet har hovedkontor i White Plains, New York.