Ny rapport viser høyere slakte- og filétutbytte samt bedre slaktekvalitet med krill i fôret

4. juni 2014

Det har lenge vært kjent at krill i fôret øker fôrinntak og tilvekst hos oppdrettslaks. Ny storskala dokumentasjon fra kommersiell drift viser klart at det oppnås høyere slakte- og filétutbytte med krill i fôret fram til slakt. I tillegg bedres slaktekvaliteten.

Forsøket

I et større prosjekt i kommersiell skala ble laks fôret med BioMar fôr med bl.a. krill, kalt QUICK, og sammenlignet med fisk fôret uten QUICK. I forsøket ble det undersøkt laks fra 6 oppdrettere fra 14 ulike merder, totalt 260 fisk undersøkt. Fisken ble slaktet i perioden fra mai 2013 til januar 2014.

Resultatet

Slaktekvalitet ble undersøkt av Nofimas ledende forskere på området. Nå er resultatene klare og de viser sjeldent klare forskjeller mellom forsøksgrupper i kommersiell skala. Fisken som fikk fôr med QUICK hadde høyere slakteutbytte og høyere filétutbytte. Det viste seg også at fastheten i filét var større og at filétspalting var lavere hos fisken fôret med QUICK. De kvalitetsmessige forbedringene kan bety mye for prosessindustrien, og den bedrede konsistensen vil oppleves positivt av forbrukerne.

Langsiktig samarbeid

BioMar og Aker BioMarine har hatt et langsiktig samarbeid om utvikling og dokumentasjon av fiskefôr med bl.a. krill, det såkalte QUICK konseptet, som øker fôrinntaket og tilveksten hos oppdrettslaks. De to bedriftene har også et tett samarbeid om nye helsekonsepter basert på bl.a. komponenter fra krill.