Nyansatt fiskehelsebiolog

Vi har nylig ansatt fiskehelsebiolog Eskil Mossige Kjølstad (30) som en del av vårt BioFarm Team.

Eskil startet i sin nye jobb i mai, etter å ha levert sin masteroppgave på skinnhelse hos laks. Han har studert fiskehelse ved UiT Tromsø, og har erfaring fra havbruksnæringen fra settefiskanlegg. Samt erfaringer og kurs gjennom studiet Akvamedisin i Tromsø.

- Eskils kompetanse er midt i blinken, og han går rett inn på vårt helseteam. Han er allerede godt i gang med å bli kjent med BioMar og våre kunder, sier BioFarm Manager Oda Skognes Høyland.

- Vi er veldig glade for å ha Eskil om bord i BioMar, og han er allerede godt i gang med å bli kjent med BioMar og våre kunder, sier BioFarm Manager Oda Skognes Høyland. 

Som en del av helseteamet skal jeg bistå kunder med informasjon om, og veiledning i bruken av funksjonelle fôr. Her i Trondheim sitter også FoU-avdelingen som vi jobber tett sammen med, for å videreutvikle fôrene i tråd med fremtidens behov, sier en Eskil.

Eskil ser frem til å bli bedre kjent med BioMar:

- I min stilling får jeg være med å gjøre en forskjell med å fremme god fiskehelse- og velferd, via bruk av våre funksjonelle fôr. Jeg gleder meg til å treffe våre kunder, avslutter han.

Kyst.no omtalte ansettelsen tidligere i vår og saken kan leses her: https://www.kyst.no/article/ny-fiskehelsebiolog-i-biomar/