Rekordsalg av fôr med bærekraft-sertifisert krill

27. juni 2016

BioMar har hatt fôrtyper med krill på markedet i en årrekke. Ved halvårsskiftet 2016 er over halvparten av BioMars salg slike produkter. Salgsrekorden skyldes at oppdretterne opplever fordeler med krill i fôret.

Med lanseringen av nyheten QUICK m har BioMar tre ulike produktlinjer med bærekraftsertifisert Qrill (MSC) fra Aker BioMarine. Produktene svarer på viktige produksjonsutfordringer.

Bærekraftsertifisert Krill

Utfordringer

Jo lenger fisken står i sjøen for å nå slaktevekt jo mer utsatt er den for infeksjoner. Det vil også føre til økt fare for slitasje i forbindelse med håndteringsoperasjoner mot lakselus. En effektiv og enkel metode for å oppnå kortere produksjonstid er å øke fiskens appetitt, fôropptak og tilvekst.

Økt behandlingsfrekvens mot lakselus er en trussel for fiskevelferden, og en stor mengde fisk går i dag tapt som følge av sirkulasjonssvikt i forbindelse med behandling. Underdimensjonerte hjerter og hjerter skadet av infeksjonssykdommer kan medføre sirkulasjonssvikt. Forebygging av sykdom gjennom å gjøre fisken mer robust og støtte dens naturlige motstandskraft kan være et betydningsfullt tiltak.

Forekomst av mørke flekker i filét er et betydelig problem for oppdrettsnæringa. Flere forskningsinstitusjoner har vist at fôrkomponenter kan redusere forekomst av mørke flekker i fiskemuskelen. Fôr har også stor betydning for andre kvalitetsparametre, samt filétutbytte.

Produkter for spesifikk problemløsning

BioMars krillsortiment er innsiktet mot flere bruksområder: 

  • QUICK for økt appetitt, fôropptak og tilvekst - 
  • Qardio for styrket hjerte og sirkulasjonssystem - 
  • QUICK m for bedre slaktekvalitet og økt slakteutbytte. 
  • Den økte tilveksten med QUICK har potensiale for å være enda høyere med Qardio og QUICK m.

Du kan lese mer om nyheten QUICK m i bilag til Norsk Fiskeoppdretts juniutgave.

Kontakt BioMar for mer informasjon: