Whole Foods Market, Blue Circle og BioMar lanserer renere og mer bærekraftig oppdrettslaks

2. februar 2016

De banebrytende norske fiskeoppdretterne Kvarøy og Selsøyvik har gjennom samarbeid med importør Blue Circle Foods, BioMar og Whole Foods Market utviklet In the Blue, et innovativt fôrkonsept som bevarer marine ressurser og som tar marine miljøgifter ut av næringskjeden.

Bruk av det nye fôret har resultert i den første oppdrettslaksen med en fisk inn:fisk ut faktor på under 1:1. Som følge av dette har fisken blitt tildelt en “Good Alternative”- vurdering fra Monterey Bay Aquarium’s Seafood Watch®-program, noe oppdrettslaks sjeldent oppnår. Andre oppdrettere har faktorer som er så høye som 1,6:1. Målet i havbruksstandardene til Whole Foods Market er imidlertid en faktor på 1:1, og det var dette In the Blue hadde som mål å overgå.

Fiskeoljen i In the Blue kommer fra avskjæret fra villfanget fisk som går til menneskelig konsum. Oljen renses deretter for å redusere miljøforurensninger. Miljøgiftene tilintetgjøres og tas permanent ut av næringskjeden. Nivåene av PCB og dioksiner er dermed svært lave og lavere enn man kan finne i villfanget fet fisk. Denne laksen er i salg hos Whole Foods Market, som lanserte sine strenge standarder for oppdrettslaks i 2007 og har fortsatt å skjerpe kravene årlig siden den gang. Selskapet implementerer denne prosessen med stadige forbedringer – som blant annet omfatter regler om måleverdier for fisk inn:fisk ut ratioen som revideres av ekstern tredjepart og tillatt miljøgiftnivå – for å skape en modell for en mer bærekraftig akvakultur til etterfølgelse av bransjen. Blue Circle Foods, BioMar og fiskeoppdretterne samarbeidet for at In the Blue skulle overgå disse standardene.

– Vi visste at det måtte en vesentlig tids- og budsjettmessig investering til for å skape dette skreddersydde fôret til bare to oppdrettere, men risikoen var utvilsomt verdt det når vi så hvilken forskjell denne prosessen kunne ha for forbrukeren, bransjen og miljøet, sier Vidar Gundersen, BioMars Group Sustainability Manager. – Denne typen innovasjon har kun vært mulig på grunn av inspirasjonen og samarbeidet med Blue Circle Foods og innkjøpsforpliktelsen fra Whole Foods Market. Vår felles overbevisning er at denne tilnærmingsmåten til oppdrett av sjømat vil bidra til at velsmakende mat kan produseres til verden på en bærekraftig og trygg måte.

– Denne nye tilnærmingen til fiskefôr er spennende fordi det er nettopp denne typen bransjeledende løsning som vi håpet at Whole Foods Markets Responsibility Farmed-standarden ville resultere i, sier Carrie Brownstein, koordinator for Whole Foods Markets standarder for sjømatkvalitet. – Vi utviklet ambisiøse, men oppnåelige standarder for å skape en modell for en akvakultur som var mer bærekraftig, og vi er svært lykkelige over at In the Blue har oppnådd dette med bedre oppdrettslaks til kundene våre og et lysende eksempel til etterfølgelse av resten av bransjen.

Alle interessentene – BioMar, Blue Circle Foods og Whole Foods Market – håper at denne modellen for oppdrett av laks i fremtiden vil bli vanligere praksis, og med tid bli utvidet til også å omfatte andre arter. Jo før markedet støtter denne typen vekst, desto tidligere vil bransjen og forbrukeren kunne forvente at denne oppdrettssjømaten av høyeste kvalitet blir en enda mer tilgjengelig.