Intro Q+

En forutsetning for at oppdrettsfisk skal dra nytte av fôr med høyt ytelsespotensiale og vokse maksimalt er god allmenntilstand, og ikke minst god tarmhelse. Det beste grunnlaget legges med Intro Q+, som styrker fiskens indre og ytre barrierer. Produktet inneholder Bactocell med probiotiske bakterier, det eneste godkjent for fisk i EU.

Tarmhelse har avgjørende betydning i transferfasen

De probiotiske bakteriene i Bactocell balanserer mikrobiota i tarmen, altså alle mikrober inklusive bakterier, sopp, virus etc., og styrker fiskens motstandskraft mot sykdom.

 

- Bactocell er spesielt viktig i den sårbare transferfasen hvor fisken må omstille seg fra ferskvann til sjø, sier produktsjef for helseprodukter Ida-Kathrin Nerbøvik i BioMar.

- I denne perioden er tarmen under ombygging for å tilpasses det nye miljøet, samtidig som immunforsvaret er svekket. Følgelig er fisken ekstra sårbar for smittestoff som kan passere tarmbarrieren, fortsetter Nerbøvik.

 Foto: BioMar AS

 


Styrker førstelinjeforsvaret mot sykdom

Bakterier som lever i fiskens tarm og slimhinner er en del av førstelinjeforsvaret mot farlige smittestoffer. Disse gunstige bakteriene har ikke sykdomsfremkallende egenskaper, men er derimot med på å danne et miljø som hindrer vekst av bakterier som kan skade slimhinnen.

 - Blir denne skadet kan smittestoffer lettere passere over tarmbarrieren og føre til sykdom.  I forsøk er det vist at tilførsel av probiotiske bakterier er med på å sikre rask etablering av en gunstig mikrobiota i tarmen. I tillegg ser en at fisken får lengre tarmfolder, noe som øker arealet for opptak av næringsstoff, avslutter produktsjefen.

Synbiotika

Det finnes to måter å fremme en hensiktsmessig mikrobiota på. Den ene er å tilføre snille bakterier, probiotika, den andre er å tilføre mat til disse - prebiotika. Probiotika og prebiotika brukt sammen viser en forsterket eller synergistisk effekt og omtales som synbiotika. Med bruk av probiotika og prebiotika sammen oppnås en endring av bakteriesammensetningen i tarmen og økt motstandskraft mot flere sykdommer. Mekanismene synes å være en forsterket smittebarriere i tarmen, samt et styrket immunforsvar.

INTRO Q+, en oppgradering av INTRO Q

BioMar har oppgradert INTRO Q med Bactocell i INTRO Q+. Bactocell er probiotiske bakterier, også kalt «snille bakterier». Disse styrker fisken gjennom forbedrede tarmfunksjoner, blant annet med økt folding av tarmen, noe som igjen øker arealet for opptak av næringsstoff. Bactocell er for øvrig den eneste probiotika godkjent for fisk i EU. INTRO Q+ har gitt gode resultater på laks i en rekke forsøk.  

 

Intro Q+ med resultater på bedre tilvekst og hjertehelse:Les mer om forsøket her

 

Forsøk med HSMB viste mindre virusmengde og mindre hjerteskade med Intro Q+

 

To varianter av INTRO Q

INTRO Q (Q=Qrill) har vært på markedet i mange år. Produktet inneholder en veldokumentert komponentpakke som støtter fiskens fysiologi, vekst og helse, og har sine sterke tilhengere. INTRO Q og INTRO Q+ vil derfor begge være tilgjengelige i vårt sortiment i fortsettelsen.