BIOFARM

Kost/nytte-modellen

BioMar har utviklet et eget verktøy for kost/nytte-simulering. Modellen viser hvordan endringer i fôret påvirker ytelsen og inntjeningen for den enkelte oppdretter.

Modellen tar utgangspunkt i ytelsesparametre fra tilvekstmodellen «Best Economic Performance» som - i kombinasjon med en rekke valgfrie innstillinger - sørger for et individuelt oppsett tilpasset den enkelte oppdretter. Verktøyet gjør det mulig å sammenligne ytelse og inntjening for flere produktlinjer ved ulike laksepriser.

Høy eller lav laksepris?

I perioder med høye laksepriser, kan mange øke inntjeningen dramatisk ved å velge fôr som har et høyt tilvekstpotensiale. Raskere tilvekst maksimerer inntjeningen så lenge lakseprisen er over produksjonskostnad.

Tilsvarende kan lave laksepriser gjøre det mest lønnsomt å tilpasse fôringen med lavere tilvekst og tilpasning av slaktetidspunkt.

BioMar kan bidra til økt lønnsomhet

En kost/nytte-simulering er helt nødvendig for å evaluere fôrvalgets betydning for inntjeningen i oppdrett.

 

 1) Startbilde i kost/nyttemodellen der man legger inn forutsetninger for produksjonen. BioMars konsulenter utarbeider en individuell simulering tilpasset.

BioMars konsulenter utarbeider en individuell simulering tilpasset oppdretterens faktiske forutsetninger og målsetting.

BioMars konsulenter utarbeider en individuell simulering tilpasset oppdretterens faktiske forutsetninger og målsetting.

2) Visualisering av teoretisk ytelse og forventet inntjening.

 

3) Beregning av konsekvensene av ulike fôrvalg, både i mengde, produksjonstid og økonomi.

Simuleringsmodellen i kost/nytte-modellen gjør det mulig å se konsekvensene av ulike fôrvalg, både i mengde, produksjonstid og økonomi.

 

Styringsverktøy

BioFarm er et verktøy for bedre planlegging og måling av produksjonsresultat, og gjør det mulig for oppdretteren å styre mot en optimal utnyttelse av og presisjon i fôringen tilpasset de ulike klimatiske forholdene som til enhver tid er gjeldende på lokalitetene.

Produksjonstall fra oppdretter samles inn og analyseres, og resultatene gjennomgås og diskuteres på jakt etter forbedringer og økt ytelse. Alle analyser blir sammenlignet mot valgt styringskurve og gir grunnlaget for å kunne gi råd om fôrvalg mot neste analysetidspunkt.