BioMar Retention Technology

BRT - Fôrets ytelsespotensiale

Fiskefôr er en konsentrert pakke av næringsstoffer og energi designet for å gi oppdrettsfisken rask, sunn og kostnadseffektiv tilvekst med prima kvalitet på sluttproduktet. 

Prosesskunnskapen bestemmer fôrets ytelsespotensiale

Fiskefôr er en konsentrert pakke av næringsstoffer og energi designet for å gi oppdrettsfisken rask, sunn og kostnadseffektiv tilvekst med prima kvalitet på sluttproduktet. Prosessbetingelser i fôrproduksjonen påvirker i stor grad fôrets struktur og fysiske egenskaper. Dermed påvirkes fiskens tarmhelse og tilgang til næringsstoffer i pelleten. Ikke minst avhenger fôrets robusthet i håndtering, lagring og utfôring av prosessbetingelsene.

 • BRT fokuserer spesifikt på ernæring relatert til teknologi, produksjonsprosess, fysisk kvalitet og lagringsstabilitet
 • BRT integrerer hele BioMars kompetanse på ernæring, teknologi, prosess og pelletkvalitet 
 • Kunnskapspakken BRT tar ut det høyeste ytelsespotensialet av fôrresepten, med fokus på alle ledd i produksjonskjeden, råvare – prosess – fôr – utfôring – fisk

Ytelsespotensiale i fôr er komplisert

Fôrets ytelsespotensiale er ikke bare et produkt av resepten, dvs. næringsstoffer og energi. De senere år har forsknings- og utviklingsarbeidene på området vist at ytelsen er svært påvirket av flere forhold i produksjonsprosessen.

Prosessparametre i fôrproduksjonen virker direkte og indirekte på flere avgjørende forhold for vellykket fiskeproduksjon.

 • Fysisk kvalitet og lagringsstabilitet på fôret
 • Fiskens tarmhelse og næringsopptak
 • Retensjonen av næringsstoffer

Balanse er viktig

Høy ytelse kommer ved optimal balanse mellom viktige egenskaper ved fôret.

 • Håndterings- og lagringsstabil fysisk pelletkvalitet
 • En kvalitet som ivaretar god tarmhelse
 • Høy retensjon av næringsstoffer i fisken med korresponderende tilvekst

BRT YTELSE

BioMar har implementert “state of the art” kunnskap om prosesseffekter på ytelse i alle sine produksjonsanlegg. På en stadig økende dokumentasjonsbakgrunn hevder vi at høy prosesskompetanse- og kontroll gir muligheter for en rekke gevinster.

· Økt tilvekst
· Lavere fôrfaktor
· Mindre fettgulping hos ørret
· Unngå ufordøyd pellet hos laks
· Mindre mekanisk fôrsvinn ved transport, håndtering og utfôring
· Fysisk robust fôr under lagring

BRT er finjustering av prosess mot spesifikke mål

På ernærings- og råvaresiden har fiskefôrreseptene gjennomgått en voldsom utvikling siden oppdrett ble storindustri. I prosessammenheng genereres ny kunnskap kontinuerlig, og kompetansen gir nye muligheter for prosesstyring mot spesifikke mål f.eks:

 • Ørret og laks har forskjellige krav til prosessparametre og fysisk kvalitet på fôret
 • Ørret- og lakseprodukter kan se like ut i deklarasjon, men er altså meget ulike i prosessammenheng
 • Nye arter kommer til i oppdrett, for eksempel rensefisk, og fysiske fôregenskaper kan være   vesentlige for fôropptak og næringsutnyttelse

BRT forutsetter et avansert kontrollsystem

I finjusteringen av prosess mot spesifikke mål trengs et omfattende kontrollsystem. I BioMar heter dette Product Performance Control. I vårt kvalitetssystem rommer dette svært mange punkter for kontroll og korrektive tiltak.

Kvalitetskontroll av råvarer

 • Omfattende analyser av råvareinnhold
 • Fordøyelighetsmålinger og –forsøk
 • Kontroll av kritiske aminosyrer
 • Dynamiske korrigeringer og tilpasninger

Formulering av fôr, kontinuerlig optimering

 • Åpen formulering basert på oppdaterte ytelsesmodeller, bla. BioMar Performance 3 Model
 • Prosesskontroll med kontinuerlig parameterovervåking for korrekt balanse mellom kjemiske reaksjoner i multikomponent-mixene i ekstruderne
 • In-line NIR analyser på råvarer og fôrsammensetning.
 • In-line analyser av en rekke fysiske kvalitetsparametre

Ferdigvarekontroll

 • Kontroll robusthet av pelletkvalitet
 • Forsøk lagringsstabilitet
 • Landbasert testlab for effekt i utfôringsanlegg

BRT - Kontinuerlig integrering av kompetanseområder

BioMar integrerer all kompetanse vi disponerer på råvarer, ernæring, teknologi, prosess og pelletkvalitet i en kontinuerlig prosess. Med BRT tar vi ut det høyeste ytelsespotensialet av enhver fôrresept.