Resirkulering

Orbit EX

Ved optimering av Orbit EX tas det hensyn til at laksen produseres i brakkvann eller sjøvann. Ved vår råvarekunnskap og fôr til resirkuleringsanlegg, optimerer vi Orbit slik at fiskens fekalier får en fastere struktur som igjen resulterer i færre partikler i vannet.

Ved å simulere påkjenningen som fiskens fekalier har i RAS anlegget ses at Orbit EX, der det er optimert for en fastere fekaliestruktur, resulterer i et langt mindre volum av partikler i vannet (figur 1). Det skal spesielt legges merke til at det er en kraftig reduksjon av de aller minste partiklene, som kan være vanskelig å fjerne ved trommelfiltrering.