blogg / nyheter

BioMar – viktig bidragsyter på internasjonalt prosjekt om gjellehelse

30. april 2018

BioMar bidrar nå på et stort internasjonalt forskningsprosjekt som skal se på utfordringene rundt gjellehelse. Prosjektet er et samarbeid mellom SAIC (Scottish Aquaculture Innovation Centre), Scottish Seafarm, BioMar og University of Aberdeen.


I dette prosjektet møtes kunder, fagmiljøer og forskning for et stort, felles kompetanseløft på et veldig viktig område for hele bransjen.

- Ja, kall det gjerne en felles dugnad på vegne av hele bransjen. Gjellehelse er et område der BioMar har full prioritet, fordi en frisk fisk er utgangspunktet for en bærekraftig næring. At BioMar er med er vi veldig stolte av, sier Elisabeth Aasum som er Global RD Manager på helse.

I tillegg til Elisabeth er Victoria Valdenegro, PHD og Scientist på Health med som prosjektleder. Victoria har sin doktorgrad  på gjeller fra Universitetet i Tasmania så med hennes kjernekompetanse er BioMar godt representert.

- Gjellehelse er et kompleks, men veldig viktig område. En sterk fisk, med god helse er veldig viktig. Vi trenger dette fokuset og nå samles alle stakeholders i bransjen for et stort, felles løft på området, sier Victoria.  

 

Prosjektet har varighet på 2 år og i etterkant av prosjektet er målet å ha et klarer bilde på problemtakken rundt gjellehelse:

- Prosjektet startet i oktober 2017 og vi er allerede godt i gang. Første fase handler om å forstå problematikken rundt gjellehelse enda bedre, sier Victoria.

- Det som er styrken til prosjektet er at det samler folk fra hele bransjen. Med deltager fra forskning og universitet, samt leverandører og kunder samlet vil dette gi et felles løft. Gjellehelse er et veldig kompleks område, men formålet med prosjektet er at man i etterkant av prosjektet vil får en enda bredere og bedre verktøykasse for hvordan jobbe med tiltak som bedrer gjellehelsen til fisken i form av analyseverktøy, driftstilpasninger og fôrutvikling. I vårt tilfelle så ønsker vi også å få en endre bedre forståelse hvordan fôrkomponenter og tilpasset ernæring er med på å gi mer robuste gjeller, sikre god sykdomsmotstand og bidra til raskere restitusjon, sier Elisabeth.

- Med dette prosjektet vil vi ta et stort og viktig steg videre. Fiskehelse er noe vi i BioMar er veldig opptatt av og en bærekraftig utvikling av akvakulturen er en av våre kjerneverdier, så dette prosjektet er viktig å prioritere, sier Elisabeth.