Fiskehelse
produkter

SmartCare

SmartCare er BioMars helsefôr. SmartCare er designet for å styrke fisken mot mange av de utfordringene den møter i dagens produksjon. I samarbeid med BioMars helseteam og tekniske spesialister kan du bruke SmartCare til å skreddersy et helseprogram tilpasset dine behov.

SmartCare Resist

SmartCare Resist

Øker fiskens evne til å takle helseutfordringer ved å styrke ytre og indre barrierer. 

Øker robustheten mot mekanisk og kjemisk behandling. Legger til rette for produksjon  av en mer balansert og frisk fisk.

produkter

Foto: BioMar
SmartCare Control

SmartCare Control

Gjør fisken mer motstandsdyktig og styrker den i risikoperioder.

produkter

Foto: BioMar
SmartCare assist

SmartCare assist

Øker fiskens evne til å motstå spesifikke helseutfordringer gjennom bruk av målrettede verktøy som støtter fiskens beskyttelsesmekanismer.

Fremmer en fisk som bedre takler og bekjemper temporære helseproblemer.

produkter

Foto: BioMar
intro q

intro q

Intro Q er utviklet for å sikre en robust fisk som vokser og yter best mulig gjennom den kritiske oppstarten i sjø, og dermed legge grunnlaget for et godt produksjonsresultat.  Intro Q inneholder en nøye avstemt kombinasjon av komponenter som understøtter fiskens fysiologi og forsvarssystemer.

BRUKSOMRÅDE: 

Styrket immunforsvar, bedre tarmhelse, støtter osmoregulering og økt appetitt

FÔRANBEFALING:

  • Frem til 500 g
  • Ved utsett av smolt over 350g anbefales Intro 500 frem til 1000g

 

LES MER

Intro Q
Pelletstørrelse (mm) 4 / 4 / 6
Fiskevekt (g) 100-200 / 200-500 / 500-1000
Sjø Ja
QUICK

QUICK er ikke et helsefôr i seg selv, men anbefales brukt sammen med helsefôr for å styrke appetitten og dermed opptak av aktive komponenter.

QUICK anbefales brukt i forbindelse med helsefôr (ikke nødvendig for fôr som bærer Q i navnet, da effekten for disse er integrert i produktkonseptet).

Les mer om Quick