Fiskehelse
produkter

SmartCare

SmartCare er en serie forebyggende helsefôr. SmartCare er designet for å styrke fisken mot mange av de utfordringene den møter i dagens produksjon. I samarbeid med BioMars helseteam og tekniske spesialister kan du bruke SmartCare til å skreddersy et helseprogram tilpasset dine behov. Proaktiv bruk av SmartCare hjelper fisken å opprettholde god fiskehelse og optimal ytelse.

SmartCare Resist

SmartCare Resist

Øker fiskens evne til å takle helseutfordringer ved å styrke ytre og indre barrierer og fremmer en effektiv immunrespons, også når forsvaret er svekket.

Øker motstandskraften mot sykdom og robustheten mot mekanisk og kjemisk behandling. Legger til rette for produksjon  av en mer balansert og frisk fisk.

produkter

Foto: BioMar
SmartCare Control

SmartCare Control

Gjør fisken mer motstandsdyktig og styrker den i perioder med redusert allmenntilstand.

produkter

Foto: BioMar
SmartCare assist

SmartCare assist

Øker fiskens evne til å motstå spesifikke helseutfordringer gjennom bruk av målrettede verktøy som støtter fiskens beskyttelsesmekanismer.

Fremmer en fisk som bedre takler og bekjemper temporære helseproblemer.

produkter

Foto: BioMar
intro q

intro q

Intro Q er utviklet for å sikre en robust fisk som vokser og yter best mulig gjennom den kritiske oppstarten i sjø, og dermed legge grunnlaget for et godt produksjonsresultat.  Intro Q inneholder en nøye avstemt kombinasjon av komponenter som understøtter fiskens fysiologi og forsvarssystemer.

BRUKSOMRÅDE: 

Styrket immunforsvar, bedre tarmhelse, støtter osmoregulering og økt appetitt

FÔRANBEFALING:

  • Frem til 500 g
  • Ved utsett av smolt over 350g anbefales Intro 500 frem til 1000g

 

LES MER

Intro Q
Pelletstørrelse (mm) 4 / 4 / 6
Fiskevekt (g) 100-200 / 200-500 / 500-1000
Sjø Ja
QUICK

QUICK er ikke et helsefôr i seg selv, men anbefales brukt sammen med helsefôr for å styrke appetitten og dermed opptak av aktive komponenter.

QUICK anbefales brukt i forbindelse med helsefôr (ikke nødvendig for fôr som bærer Q i navnet, da effekten for disse er integrert i produktkonseptet).

Les mer om Quick