bærekraft

Kan bærekraft måles?

BioMar har utviklet BioSustain, et verktøy som gjør det mulig å måle bærekraft i akvakulturvirksomhet. Bakgrunnen for utviklingen av BioSustain, et verktøy for måling av bærekraft

Akvakulturbransjen er en av verdens viktigste matleverandører, og det er en stor jobb å sørge for at langsiktig vekst kan skje på en bærekraftig og effektiv måte.

For mange år siden begynte BioMar – i likhet med resten av bransjen – å forske på måter å redusere andelen av villfanget fisk i produksjonen av fiskefôr på. Kjell Måsøval, Vidar Gundersen og Terje Sæther i BioMar Norge mente at en slik reduksjon var nødvendig, men samtidig bare et lite skritt på veien til en mer bærekraftig akvakultur. Derfor bestemte de seg for å utvikle en metode for å beregne bærekraften til fiskefôr.

Dette er ideen bak det som nå er kjent som BioSustain-konseptet. 

Etter mange års videreutvikling av den opprinnelige ideen kan kundene våre nå velge fôrytelse ved hjelp av en kalkulator for miljøeffektivitet, som tar hensyn til både økonomien og miljøfotavtrykket til oppdrettsvirksomheten 

– BioSustain ble lansert i 2007, men var ingen umiddelbar økonomisk suksess, forteller Vidar Gundersen, som nå er BioMars Global Sustainability Director.

Noen år senere i 2011, presenterte Vidar konseptet i Hellas. En lokal bransjekonsulent spurte om hvilket kundesegment som ville etterspørre denne typen informasjon. – Jeg svarte ærlig at etterspørselen vokste, men temmelig sakte, husker Vidar. Konsulenten var overrasket og spurte Vidar hvorfor BioMar brukte tid og penger på å drive et slikt verktøy. – Fordi det er det rette å gjøre! svarte Vidar.

BioSustain-konseptet er utviklet videre siden den gang, og i dag velger stadig flere kunder å bruke dette optimaliseringsverktøyet og inkludere det i bærekraftsarbeidet og markedsføringen av produktene sine.

Vidar Gundersen

Vidar Gundersen, BioMar Global Sustainability Director