Forskningsmål

Forsknings- og utviklingsmål

Økt produktytelse

Økt produktytelse

BioMar jobber kontinuerlig med å forbedre økonomien knyttet til fiskeoppdrett, gjennom å øke produktytelsen. Fôrkostnader utgjør i mange tilfeller 50–60 % av produksjonskostnaden av fisk, noe som gjør fôrytelse til et viktig konkurranseparameter for BioMar.

Foto: Åge Hojem
Bedre vekstrate og fôrutnyttel

Bedre vekstrate og fôrutnyttelse

De viktigste ytelseskriteriene er vekst og fôrutnyttelse. Fôrutnyttelsen, som er definert som mengden fôr som kreves for å produsere én kilo fisk, er også en viktig del av fôrytelsen i forbindelse med miljøhensyn, for eksempel bærekraft.

Foto: BioMar
Optimalisering av resepter

Optimalisering av resepter

Våre fabrikker bruker spesialisert programvare som balanserer næringsinnhold og kostnad for å bringe FoU-kunnskap inn i fôrproduksjonen.

Foto: BioMar
Bærekraft

Bærekraft

Fornybare råvarekilder spiller en avgjørende rolle i utviklingen av akvakulturen. BioMar vil kun bruke råvarer som kan dokumenteres å komme fra fornybare kilder, eller råvarer som har en klar og definert ambisjon om å bli sertifisert som fornybar. I BioMars utviklingsprogram for bærekraft, BioSustain, blir alle råvarer evaluert.

Andre fokusområder

Andre fokusområder

De ovennevnte temaene setter de overordnede målene. En rekke andre temaer er også inkludert i BioMars forsknings- og utviklingsprogrammer, som hver for seg spiller en viktig rolle for utviklingen av akvakulturbransjen.

Fiskehelse spiller en avgjørende rolle for fiskens vekst og overlevelse, og dermed også for det økonomiske resultatet til fiskeoppdretterne. Det er derfor en integrert del av alle forsknings- og utviklingsprogrammene hos BioMar.

Et annet svært viktig område i BioMars forskning- og utviklingsprogrammer er slaktekvalitet, når det gjelder kjøttstruktur, smak og næringsverdi for mennesker. Dette har ført til flere banebrytende fôrnyheter.

Fôringsstrategier som imøtekommer de ulike fiskeartenes ernæringsbehov i de ulike fasene av livsløpet, er også viktige deler av vårt fôrutviklingsarbeid.

Spesielle forskningsprogrammer fokuserer på fôrutvikling for nye oppdrettsarter, og viktige nyheter innen fiskefôr blir stadig utviklet.

Den fysiske kvaliteten til fôret med hensyn til «crumble», oljeabsorpsjonsevne og synkehastigheten samt det ytre miljø, er andre aspekter som er viktige i forsknings- og utviklingsprosessen.