Ny rapport: fisk og skaldyr – Danmark er et førende center for bæredygtig produktion og innovation inden for akvakultur og fiskeri

Den globale fødevareforsyning står over for enorme udfordringer: ujævn fordeling af fødevarer, overernæring, underernæring og klimaforandringernes globale konsekvenser. Med en voksende befolkning og stigende efterspørgsel efter fødevarer, hvordan kan vi så sørge for en bæredygtig forsyning af sikre fødevarer af høj kvalitet til forbrugerne? Hvilken rolle spiller fisk- og skaldyrssektoren?

BioMar Group, som blev grundlagt for 60 år siden på et fundament af innovation og miljøbevidsthed, har base i Brande, Danmark. BioMars tilgang til implementering af nye ingredienser til at fremme innovation og bæredygtighed er et af de emner, som rapporten “Fisk og skaldyr – Danmark er et førende center for bæredygtig produktion og innovation inden for fiskeri og akvakultur” er baseret på. Rapporten giver en oversigt over de løsninger, som vil spille en vigtig rolle i forhold til at sikre en pålidelig og bæredygtig fødevareforsyning i fremtiden.

Rapporten dykker ned i de bæredygtige løsninger og innovative teknologier inden for fiskeri, akvakultur og forarbejdning. Ressourceeffektivitet, affaldsprodukter, fødevaresikkerhed og kvalitet er nogle af de vigtige emner, og der gives eksempler på samarbejde, vidensdeling og innovation gennem hele værdikæden. Rapporten er udarbejdet af den offentligt-private non-profit-fødevareklynge Food Nation og blev lanceret på Seafood Expo Global & Seafood Processing Global 2023.

Danmarks tradition for samarbejde er nøglen til succes

Danmark er omgivet af hav og har en meget lang tradition for fiskeri. Fra en ydmyg begyndelse er den danske fiskerisektor vokset til et blomstrende center for fangst af vilde fisk, akvakultur og forarbejdning. Et tæt samarbejde og vidensdeling gennem hele værdikæden og på tværs af grænser har været en nøgle til succes.

Verdens befolkning vokser hurtigt. Derfor skal produktionsniveauet de næste 40 år være højere end i de sidste 8.000 år. Og som følge heraf stiger efterspørgslen efter protein. Fisk og skaldyr er en fantastisk kilde til protein, og de produceres med lav klimapåvirkning og giver masser af næringsstoffer.  Fiskeri og akvakultur kan yde et væsentligt bidrag til en bæredygtig fødevareforsyningskæde til den globale efterspørgsel.

FN's verdensmål for bæredygtig udvikling er ledestjernen for dansk fødevareproduktion når det gælder om at etablere bedste praksis og identificere innovationsmål i samarbejde med forskere, myndigheder og private interessenter.

Den globale foder- og fødevareforsyning kræver innovative løsninger

Behovet for at beskytte miljøet – både til havs og på land – er en væsentlig drivkraft for innovation. Derfor har den danske fiskerisektor siden 1990 reduceret sit CO2-aftryk med mere end 60 %, og er nu på vej mod målet om fuld CO2-neutralitet i 2050.

“Danmarks akvakulturindustri har et globalt ry for at drive fiske- og skaldyrsproduktion i en bæredygtig retning. Fra offshorefiskeri til landbaseret akvakultur og forarbejdningsindustrien sænker dansk teknologi og knowhow fortsat CO2-udledningerne og øger effektiviteten, uden at der bliver gået på kompromis med fødevarekvalitet og -sikkerhed,” siger Jacob Jensen, Minister for fødevarer, landbrug og fiskeri.