Blue Impact aquaculture feed for trout

Blue ImpactAQUA

Arter

Brand

Stadie

Kategori

BæredygtighedVoksefoder

Produktfunktioner

Blue IMPACT™ Aqua har til formål at reducere totalfosfor i foderet og øge ydeevnen. Denne kombination giver fiskeopdrættere en løsning, hvor de ressourcer, der bruges i foderet, udnyttes endnu mere effektivt af fiskene.

  • Reducerer foderfosfor med op til 25 % sammenlignet med standard markedsfoder.

  • Øger fiskeproduktionen med den samme fosforfrigivelse

  • Høj fordøjelighed af fosfor

Foderløsninger

Brændstof til vækst og ydeevne

Få mere at vide