DAN-EXStarter

Arter

Stadie

Kategori

RASVoksefoder

Produktfunktioner

DAN-EX er det bedst sælgende ålefoder i Europa. Baseret på mange års erfaring og udvikling og med det bredeste udvalg af størrelser til alle ålestadier leverer DAN-EX den laveste foderkvotient, højeste vækstrate og maksimal produktion pr. m3 for at minimere de samlede omkostninger pr. kg produceret ål og maksimere opdrætsproduktionen.

 • Et omhyggeligt udvalg af råvarer med høj velsmag sikrer stabil foderoptagelse i løbet af året.

 • Afbalancerede næringsstoffer og optimeret formulering gør dette foder velegnet til indendørs RAS-opdræt med minimal affaldsproduktion.

 • Unikke 0,4 mm mini pellets tillader nem overførsel af glasål til tørfoder.

  -

  Klik her for at anmode om adgangskode og link til databladene.
  Hvis du allerede har adgangskoden, kan databladene tilgås ved at klikke her.

  ­


DAN-EX 2352

Optimalt foder til glasål.

Højt proteinniveau og fordøjelig energi.

Minipellets, der støver mindre og gør fodringen lettere.

Det optimale foder til hurtig og sund vækst af glasål.

 • Pillestørrelser (MM): 0,4 - 0,8

 • Fordøjelig energi: 19,2 - 20,5

  ­


DAN-EX 2650

Ideelt foder til åleyngel.

Øget energiniveau til hurtig vækst af åleyngel.

Lav foderomsætning, høj foderøkonomi.

 • Pillestørrelser (MM): 1,1 - 1,3

 • Fordøjelig energi: 20,8 - 21,4

Foderløsninger

Brændstof til vækst og ydeevne

Få mere at vide