LARVIVABroodstock

Arter

Brand

Stadie

Klækkeri

Kategori

Avlsfoder

Produktfunktioner

LARVIVA Broodstock til både vedligeholdelses- og modningsperioder er specielt formuleret til æg- og larveproduktion af høj kvalitet og dækker fuldstændigt de ernæringsmæssige behov for marine stamfisk under reproduktionscyklussen.

  • Giver mulighed for et forbedret biosikkerhedsniveau, ved at erstatte alt frisk eller frossent foder, der traditionelt gives til avlsfisk.

  • Boostet med ekstra antioxidant vitaminer (C & E) og arachidonsyre.

  • Stabile og langsomt synkende piller indeholdende Bactocell® og B-WYSE™

Foderløsninger

Brændstof til vækst og ydeevne

Få mere at vide