Indkøb af marine råvarer fra Vestafrika

Vi har på det seneste modtaget forespørgsler vedrørende fiskeolietankskibet Key Sund, som transporterer produkter fra Vestafrika med bestemmelsessted på europæiske markeder. Vi bekræfter, at intet produkt på dette skib er bestemt til nogen BioMar-facilitet. Danske fiskeopdrættere, som anvender BioMar foder, kan fortsat være forsikrede om, at deres fisk ikke er blevet fodret med illegalt fiskemel og fiskeolie fra Vestafrika.

BioMar støtter ikke indkøb af ikke-certificerede marine råvarer fra Vestafrika og indkøber ikke sådanne produkter fra Gambia og Senegal. Fra Mauretanien indkøber vi udelukkende produkter under MarinTrust Mauritanian Fishery Improver Project (FIP). Vi har valgt at deltage i dette FIP grundet dets fokus på ca. 20.000 ikke-industrielle fiskere, forvaltning af fiskeribestande og sikring af at en procentdel af fangsterne går til opbygning af robuste mauretanske lokalsamfund. 

Målet for disse FIP projekter er at tilføre den bedste videnskab til fiskeriforvaltningen, alt imens at kommunikationen mellem interessenter i fiskeriet og fiskeriansvarlige forbedres. Der er en række udfordringer forbundet med indkøb af marine råvarer i Vestafrika, men vi er overbeviste om, at vores tilstedeværelse, via FIP, vil føre til et positivt skifte, som på lang sigt vil være til gavn for regionen.

Der kan allerede ses betydelige forbedringer som følge af offentliggørelsen af et dekret udstedt af Det Mauretanske Fiskeriministerium og som vedrører Den Nationale Fiskeriplan. Det vil ikke længere være tilladt at anvende fiskearter, som er nødvendige for fødevaresikkerheden, til produktion af fiskemel eller fiskeolie. Disse arter er hestemakrel, Round Sardinella (Sardinella aurita), multe eller ørnefisk (Agyrosomus regius). Det er nu lovfæstet, at 20 % af alle fangsterne skal anvendes til regionale fødevareforsyningskæder, at de skal identificeres og at mængderne indberettes for at sikre sporbarhed.

Mauretanien har etableret en progressiv zone-inddeling for at sikre at ikke-industrielle fiskere har helårsadgang til fangstområder. For indeværende er det således, at Small Pelagics Fishery (fiskeriet på små pelagiske arter) påbyder et fiskeristop for industrielle fiskefartøjer indtil ultimo Juli 2021 for at give mulighed for at fiskebestandene genoprettes. Ikke-industrielle fiskere, som udelukkende fisker til konsum, må fortsat fiske. Imens investerer fiskemels- og fiskeoliefabrikker i infrastruktur (ismaskiner, frysekapacitet, m.v.), som kan forbedre deres evne til at fiske og sælge små pelagiske arter til regionale fisk- og skaldyrsmarkeder. Dette vil medvirke til regional fødevaresikkerhed, som generelt set ikke råder over den infrastruktur, der skal til, for at opskalere produktionen af fisk og skaldyr.

-> Løbende opdatering fra FIP

-> MarinTrust statusrapport

Vi har på det seneste modtaget forespørgsler vedrørende fiskeolietankskibet Key Sund, som transporterer produkter fra Vestafrika med bestemmelsessted på europæiske markeder. Vi bekræfter, at intet produkt på dette skib er bestemt til nogen BioMar-facilitet. Danske fiskeopdrættere, som anvender BioMar foder, kan fortsat være forsikrede om, at deres fisk ikke er blevet fodret med illegalt fiskemel og fiskeolie fra Vestafrika.