BioMar Opdrættermøde 2019

Fremtidens fiskeopdræt skal bygges på dialog

Opdrættere fra hele landet samledes til BioMar Opdrættermøde 2019, for at blive opdateret om, hvad der rører sig i erhvervet. Der blev fra flere vinkler sat fokus på, hvad der kan og bør gøres, for at sikre en økonomisk og bæredygtig fremtid for fiskeopdræt i Danmark.

Salgschef Jesper Villadsen kunne den 6. februar med stor tilfredshed hilse henved 140 deltagere velkommen til årets BioMar Opdrættermøde, der blev afholdt på Hotel Legoland i Billund. Direktør Anders Brandt-Clausen præsenterede de nyeste tiltag hos BioMar i Brande, som blandt andet omfatter udvidelse af produktionsapparat, laboratorie og mandskab, der er nødvendig for at sikre stabil produktion og kvalitetssikring af foder til de markeder, som betjenes fra fabrikken i Brande. Anders Brandt-Clausen forsikrede de tilstedeværende, at BioMar til enhver tid støtter op om den nødvendige dialog der skal til, for i fællesskab at kæmpe for udvikling og udvidelse af dansk akvakultur.

Dialog om akvakultur - BioMar EMEA

Dialog skal skabe fremtidens akvakultur - BioMAr

 

Nye tiltag og forbedringer 

Christina Frisk, produktchef for ferskvandsarter, præsenterede BioMars nyeste tiltag inden for forskning, udvikling og forsøg, der munder ud i en forbedring af eksisterende fodertyper, nye fodertyper og nye anbefalinger i fodringsstrategierne. Christina præsenterede EFICO Vital 909, en ny funktionel fodertype, som inden længe lanceres på det danske marked, og som kan bidrage til at fiskene er bedre rustede til svære tider. Endvidere fik deltagerne indblik i en række forsøg. 

Anders Andreasen og Mikkel Detz Jensen fra BioMars tekniske rådgivningshold – BioFarm ­– anskueliggjorde, hvorfor det kan svare sig at have fokus på afgasning af råvand. De tydeliggjorde, at gasovermætning påvirker foderkvotienten i en negativ retning og delagtiggjorde tilhørerne i en række tests, som BioFarm har foretaget for at måle effektiviteten af forskellige muligheder for afgasning.

 

Den videre udvikling af akvakulturen i Danmark

Niels Dalsgaard, formand for Dansk Akvakultur, tog i sit indlæg afsæt i den politiske debat, der føres om vilkårene for den videre udvikling af akvakulturen i Danmark, og præsenterede forslag til, hvordan opdrætserhvervet i Danmark kan bidrage til indfrielsen af FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling. Niels skitserede visioner for vækst og udvikling i dansk akvakultur og hvordan disse tænkes omsat til virkelighed. Han opfordrede til at intensivere den åbne dialog med alle interessegrupper, således at akvakulturens fremtid som en økonomisk og bæredygtig fødevareproduktion kan sikres.

Brian Thomsen, direktør i Dansk Akvakultur, præsenterede de nye, opdaterede IT-værktøjer til opdrætserhvervet, som nu er klar til at blive taget i brug:

  • Dambrugsrapport, som tjener til at gøre det nemmere at beregne og have kontrol over udledningstal m.v.
  • Foderprogrammet Dambase, som nu findes som webapplikation (akvabase.dk), der kan anvendes på både pc og mobile enheder, som f.eks. smartphone, iPads og tablets.

Årets prisudvikling på råvarer 

Berthel Vestergaard, indkøbschef for BioMar A/S, gav opdrætterne et indblik i udviklingen af udbud og efterspørgsel af råvarer til fremstilling af fiskefoder. Her fokuserede han særligt på det seneste års prisudvikling af de mest anvendte råvarer, og gav et kvalificeret bud på udviklingen over de kommende 3-4 måneder.

Udviklingen i Dansk Akvakultur - BioMar EMEA

 

Nye talenter er vigtige for erhvervet 

Ethvert erhverv må spejde efter nye kræfter for at sikre fremtiden. Linda Bollerup Høeg, fiskemester på Fyns Lakseopdræt, Elsesminde, og Lillian Jespersen, elev på Elsesminde, samt Niels Peter Hansen, skolechef ”Organia” fra Hansenberg, gav et indblik i, hvad der gøres i Danmark, for at unge mennesker får interesse for akvakultur, og hvilke uddannelsesmuligheder, der byder sig. Det var tydeligt at skolerne i samarbejde med branchen gør et stort stykke arbejde for at opfylde det udprægede behov for veluddannet personale til at passe både fiskene og de anlæg, som dansk akvakultur bygger sin fremtid på.

 

En smag på fremtidens akvakultur

BioMar koncernen har på det seneste opkøbt og udvidet en rejefoderfabrik beliggende i Ecuador. Michael Gammelgaard, direktør for Global Business Development hos BioMar, tog tilhørerne med på en rejse i rejeopdrættets verden, for at give et indblik i denne gren af akvakulturen, som f.eks. hvor og hvordan der opdrættes rejer, i hvilket omfang og hvilke krav der stilles til foderet.

For deltagerne, der kom fra både nær og fjern, bød dagen - traditionen tro - på gode muligheder for at få en snak med kollegaer i erhvervet. I pausen blev der serveret smagsprøver på både ørred og rejer – opdrættet med omtanke, selvfølgelig. Især ørredburgeren, lavet på røget ørred fra DanForel, vakte stor begejstring. Dagen blev afrundet med hyggeligt samvær over aftensmaden.

Ørredburger til BioMar Opdrættermøde 2019

Fiskeburger til BioMar Opdrættermøde 2019

Smagsprøver på ørred og rejer - BioMar EMEA

 

Tusind tak for i år 

Jesper Villadsen og Anne Hjørngaard Lauritsen, som har den daglige kontakt til opdrætterne i Danmark, er glade for, at BioMar Opdrættermøderne fortsat kan samle erhvervet.

Derfor vil de gerne sige ”mange tak” til alle, som har været med på dagen.

Vi glæder os til næste års komsammen!