Innovation

Vi er dedikerede til at udvikle innovative foderløsninger til en effektiv og en bæredygtig fremtid for akvakultur-industrien.

EN GLOBAL FORSKNINGSORGANISATION

Vi er engageret i at udvikle innovative foderløsninger til en bæredygtig og effektiv fremtid for akvakulturbranchen. For at opfylde dette mål har BioMar en virkelig global forskningsorganisation med højtkvalificerede forskere og eksperter inden for deres felt. Vi yder vores bidrag ved at bruge avanceret teknologi på de moderne forskningsfaciliteter over hele verden.

Innov: A global research org. (item 1) Research ambitions

Forskningsambitioner

Da akvakultur overhalede vildtfangede fisk som den vigtigste kilde til fiskeprodukter til menneskeføde, var det et af de klare signaler på succes for branchen. Denne åbenbare succes stiller store krav til innovation og konstant udvikling. Vores mission for forskning og udvikling er at styrke kundernes konkurrenceevne.

BioMar bestræber sig til stadighed på at forbedre sin evne til innovation. Via hidtil usete forskningsbestræbelser sigter vi efter konstant udvikling og forbedring af produkter, processer og den anvendte teknologi. Vi har defineret en række forskningsmål og målsætninger, der skal opnås, for at opfylde BioMars formål.

Læs mere

Innov: A global research org. (item 2) Our experts

Vores eksperter

BioMars forsknings- og udviklingsafdeling består af et team af højtkvalificerede specialister med baggrund i ernæring, kemi og biologi. Dette team bliver understøttet af vores lange tradition for tæt samarbejde med eksterne forskningsinstitutioner i flere lande såvel som aktivt samarbejde med fiskeopdrættere.

Det globale forsknings- og udviklingsteam har tæt kontakt til vores markeder og er i stand til at integrere opdrætsresultater fra forskellige opdrætsforhold i akvakultur med forskellige opdrættede arter i forsknings- og udviklingsprocessen.

Læs mere

Innov: A global research org. (item 3) Research facilities

Forskningsfaciliteter

BioMars lange tradition for kommercielle forsøg og samarbejde med eksterne forskningsinstitutioner og centre er velkendt. Vi er stolte over at engagere os i vores kunder og partnere i langsigtede engagementer i forbindelse med en række forskellige forskningsprojekter. Hertil kommer, at vi som kernen i vores forretningsbestræbelser og -forståelse, udfører et betragteligt antal test og forsøg på forsknings- og udviklingsfaciliteter ejet af BioMar.

Læs mere