Ål

Anguilla anguilla

Produktudvalg

Performance concept 

Consistent feed performance 

Træf det rigtige fodervalg

DET ER VIGTIGT AT VÆLGE DET RETTE FODER I OVERENSSTEMMELSE MED PRODUKTIONSOPSÆTNING OG FORMÅL.
BEDSTE ØKONOMISKE YDELSE

VEJEN TIL ØGET ØKONOMISK AFKAST

Ål bliver overvejende opdrættet i omkostningsintensive recirkuleringssystemer. Det er af afgørende betydning at maksimere produktionen pr. m2 for denne værdifulde art for at opnå de laveste faste produktionsomkostninger pr. kg og dermed maksimere den økonomiske ydelse.
BioMar ålefoder leverer høje vækstrater og lav foderkvotient, hvilket hjælper opdrætteren med at opnå den højeste produktion og det bedste økonomiske resultat.

FODRING PÅ ALLE STADIER

Ernæringsmæssige krav varierer gennem hele ålens livscyklus.

BioMars foderserier dækker alle særlige behov i hele livscyklussen fra glasål til høst.
Dan-Ex fodere til de mindste glasål hjælper i overgangen fra levende foder til udviklede diæter og giver en god start gennem de udfordrende første uger. Stigende foderstørrelser følger de skiftende ernæringsmæssige behov hos ål, til de når deres maksimale størrelse.

RECIRKULERINGSSYSTEMER

Specialfodere til opdræt i recirkulerende akvakultursystemer

Opdræt i recirkulerende akvakultursystemer (RAS) fokuserer på at maksimere opdrætsforhold, nedsætte udledningen af næringsstoffer til vandmiljøet, reducere vandforbruget og give opdræt med et højt niveau af biosikkerhed.
BioMar's ålefodere er specielt formuleret til opdræt med recirkulerende akvakultursystemer(RAS), og leverer maksimal foderydeevne og maksimeretafkast af den investerede kapital for opdrætteren.

Services

P&S: Services (item 1, R pic.) BioFarm DK

BioFarm – tilfører værdi til din forretning

Med BioFarm tilfører BioMar værdi til vores kunders forretning. På baggrund af felterfaringer og forskningsdata og understøttet af programmer med beregningsmodeller giver BioFarms teamet af tekniske rådgivere vejledning om relevante ernærings- og fodringsstrategier.

Førhen plejede lønsomheden i akvakultur at være begrænset af, hvorvidt vækstpotentialet for en given opdrættet art kunne udnyttes via foderet. I dag er vores foder optimeret til potentielt at levere en foderydelse, der fuldt ud kan udnytte dette potentiale. 

Medlemmerne af BioFarm teamet er specialiseret i opdrætsteknologi, recirkulation, vandkvalitet og energieffektivitet såvel som bæredygtighed, økoeffektivitetsanalyse, livscyklusanalyse og vurdering af miljøpåvirkning.

P&S: Services (item 2, L pic.) Logistics DK

Logistik - Levering af det rigtige foder på rette sted og til tiden

Vi bestræber os altid på at leve op til vores ry for levering af effektive logistiktjenester og levering af det rigtige foder på rette sted og til tiden.
Alt imens fokuserer vi på at minimere vores miljøpåvirkning. Verdens første fragtskib drevet af flydende naturgas (LNG) og benyttet af BioMar siden 2012 er blot et eksempel på vores ambition om at nedsætte vores miljøpåvirkning.