Recirkulerings-foder

Ørred (Oncorhynchus mykiss)

Orbit - Specialfoder til recirkulation

BioMars innovative RAS-foder, ORBIT, er designet til at maksimere ydeevnen for både fisk og biofilter. Ved at fokusere på et højt niveau af fordøjelighed og høje, præcise niveauer af vigtige næringsstoffer øges fækaliestabiliteten og udledning af affald reduceres, hvilket resulterer i den optimale samlede økonomiske ydelse.

RECIRKULATIONS-FODER

ORBIT 9030

DET MEST AVANCEREDE FODER, SPECIELT DESIGNET TIL OPDRÆT I RECIRKULERINGSANLÆG

 • Reducerer belastningen på biofilteret, så der kan produceres en øget biomasse af fisk, hvilket forbedrer investeringsafkastet.

 • Formuleret med udvalgte råvarer, der er kombineret til at sikre faste fækalier, som ikke flyder, hvilket tillader at de nemt kan fjernes, så vandet bliver mere klart og udledningen reduceres.

 • Indeholder en afbalanceret aminosyreprofil, et højt energiniveau og en høj fordøjelighed, så fiskene kan udnytte foderet maksimalt, hvilket resulterer i ekstra vækst.

 • Indeholder Bactocell®* og B-WYSETM**, en kombination der bidrager til at styrke fiskenes helbredstilstand og til at øge deres ydelsesparametre.

*Bactocell® er det eneste probiotikum, som Europa Kommissionen har godkendt til brug i fiskefoder. Godkendelsen er baseret på omfattende dokumentation for at forekomsterne af deformiteter reduceres på tværs af fiskearter.

**B-WYSETM (BioMar Whole Yeast Synergistic Extracts) er en gærbaseret funktionel ingrediens, der er udviklet af BioMar’s samarbejdspartner Lallemand Animal Nutrition.

Orbit 9030
Pillestørrelser (mm) 3 - 4,5 - 6 - 8 - 10
Fordøjelig energi (MJ/kg) 21,7 - 21,9 - 22,1 - 22,3 - 22,5
Land Animal Products (f.eks. blodmel) Ja
Datablade Download
Anvendelse Bedst til fast fækaliestruktur
Sircle 9020

Til anlæg hvor fækalier primært fjernes ved hjælp af fastfilter

 • Designet specielt til ørredopdræt i RAS-anlæg med intensiv drift, hvor fækalier primært fjernes ved hjælp af fastfilter.

 • Specielt udvalgte råvarer som optimerer fjernelse af fækalier ved at sætte fokus på fordelingen af fækaliernes partikelfraktion og som mindsker andelen af fækalier, som ligger inden for de problematiske mikrostørrelser.

 • Højtydende foder på grund af et højt niveau af fordøjelig energi.

 • Mindre udledning til vandmiljøet.

 • Kombinationen af Bactocell®* og B-WYSETM** bidrager til at styrke fiskenes helbredstilstand og til at øge deres ydelsesparametre.

*Bactocell® er det eneste probiotikum, som Europa Kommissionen har godkendt til brug i fiskefoder. Godkendelsen er baseret på omfattende dokumentation for at forekomsterne af deformiteter reduceres på tværs af fiskearter.

 **B-WYSETM (BioMar Whole Yeast Synergistic Extracts) er en gærbaseret funktionel ingrediens, der er udviklet af BioMar’s samarbejdspartner Lallemand Animal Nutrition.

Sircle 9020
Pillestørrelser (mm) 3 - 4,5 - 6
Fordøjelig energi (MJ/kg) 21,8 - 21,9 - 22,2
Land Animal Products (f.eks. blodmel) Ja
Datablade Download
Anvendelse TIL ANLÆG HVOR FÆKALIER PRIMÆRT FJERNES VED HJÆLP AF FASTFILTER
EFICO Enviro 920 Advance

Højtydende foder tilpasset alle opdrætsforhold

 • Det mest populære foder til ørreder i Europa

 • Råvarerne er udvalgt med henblik på en afbalanceret aminosyreprofil og høj fordøjelighed, så fiskene kan udnytte foderet maksimalt, hvilket resulterer i ekstra vækst og renere vand

 • Ekstruderet foder anbefalet til at opnå hurtig vækst og lave konverteringsrater

 • Optimeret til brug på moderne fiskeopdræt, herunder opdræt med recirkulation

 • Supplement med FOCUS Plus til stressfulde perioder er muligt i alle pillestørrelser

 • Indeholder Qrill HP fra Aker BioMarine 
EFICO Enviro 920 Advance
Pillestørrelser (mm) 3 - 4,5 - 6 - 8
Fordøjelig energi (MJ/kg) 21,7 - 21,8 - 22,1 - 22,1
Land Animal Products (f.eks. blodmel) Ja
Datablade Download
Anvendelse Højtydende voksefoder