Recirkulerings-foder

Ørred (Oncorhynchus mykiss)

RECIRKULATIONS-FODER

ORBIT 9030

DET MEST AVANCEREDE FODER, SPECIELT DESIGNET TIL OPDRÆT I RECIRKULERINGSANLÆG

 • Reducerer belastningen på biofilteret, så der kan produceres en øget biomasse af fisk, hvilket forbedrer investeringsafkastet.

 • Formuleret med udvalgte råvarer, der er kombineret til at sikre faste fækalier, som ikke flyder, hvilket tillader at de nemt kan fjernes, så vandet bliver mere klart og udledningen reduceres.

 • Indeholder en afbalanceret aminosyreprofil, et højt energiniveau og en høj fordøjelighed, så fiskene kan udnytte foderet maksimalt, hvilket resulterer i ekstra vækst.

Orbit 9030
Pillestørrelser (mm) 3 - 4,5 - 6 - 8 - 10
Fordøjelig energi (MJ/kg) 21,7 - 21,9 - 22,1 - 22,3 - 22,3
Land Animal Products (f.eks. blodmel) Ja
Datablade Download
Anvendelse Bedst til fast fækaliestruktur
Sircle 9020

Til anlæg hvor fækalier primært fjernes ved hjælp af fastfilter

 • Designet specielt til ørredopdræt i RAS-anlæg med intensiv drift, hvor fækalier primært fjernes ved hjælp af fastfilter.

 • Specielt udvalgte råvarer som optimerer fjernelse af fækalier ved at sætte fokus på fordelingen af fækaliernes partikelfraktion og som mindsker andelen af fækalier, som ligger inden for de problematiske mikrostørrelser.

 • Højtydende foder på grund af et højt niveau af fordøjelig energi.

 • Mindre udledning til vandmiljøet.

Sircle 9020
Pillestørrelser (mm) 3 - 4,5
Fordøjelig energi (MJ/kg) 21,7 - 21,8
Land Animal Products (f.eks. blodmel) Ja
Datablade Download
Anvendelse TIL ANLÆG HVOR FÆKALIER PRIMÆRT FJERNES VED HJÆLP AF FASTFILTER
EFICO Enviro 920 Advance

Højtydende foder tilpasset alle opdrætsforhold

 • Det mest populære foder til ørreder i Europa

 • Råvarerne er udvalgt med henblik på en afbalanceret aminosyreprofil og høj fordøjelighed, så fiskene kan udnytte foderet maksimalt, hvilket resulterer i ekstra vækst og renere vand

 • Ekstruderet foder anbefalet til at opnå hurtig vækst og lave konverteringsrater

 • Optimeret til brug på moderne fiskeopdræt, herunder opdræt med recirkulation

 • Supplement med FOCUS Plus til stressfulde perioder er muligt i alle pillestørrelser

 • Indeholder Qrill HP fra Aker BioMarine 
EFICO Enviro 920 Advance
Pillestørrelser (mm) 3 - 4,5 - 6 - 8
Fordøjelig energi (MJ/kg) 21,7 - 21,8 - 22,1 - 22,1
Land Animal Products (f.eks. blodmel) Ja
Datablade Download
Anvendelse Højtydende voksefoder