Kala tehokasta ruuantuotantoa

Kalanviljely on vähiten resursseja vaativa eläinperäisen proteiinin ruuantuotantomuoto. Kalat eivät kuluta energiaa painovoiman vastustamiseen. Ne ovat vaihtolämpöisiä, eikä niiden tarvitse kuluttaa energiaa ruumiinlämpönsä säätelyyn. Kalanlihan tuotanto onkin erittäin energiatehokasta.

­


Kalassa syötävän lihan osuus on korkea

Kala hyödyntää rehun tuotantoeläimistä tehoikkaimmin. Jokaista syötettyä sataa rehukiloa kohti saadaan 56 kg kalanlihaa. Vastaava suhde broilerilla on 22 kg, sianlihalla 11 kg ja naudanlihalla vain neljä kiloa.

Tuotantoeläinten rehukerroin

Rehukerroin lasketaan jakamalla tuotantoeläimelle annetun rehun määrä kasvatuksen aikana tapahtuvalla lisäkasvulla. Mitä alhaisempi rehukerroin, sitä tehokkaampi on rehun hyötysuhde. Rehukerroin vaihtelee ruuantuotantoeläinten välillä. Rehukerroin (FCR) on vesiviljelyssä alhainen. Esim. lihakarjan tuotannossa kerroin on 6-10, sianlihan tuotannossa 2,7-5, siipikarjan (broilerin) tuotannossa 1,7-2, ja kalan (suurten lohikalojen) tuotannossa 1,2-1,5.

Lisätietoa rehukertoimesta: