INTRO Q 

Overgang til sjø er en kritisk periode for fisken

Smoltifisering og stress i forbindelse med utsett til et nytt miljø i sjø stiller store krav til en robust fisk. Å styrke fisken i denne perioden, gjør fisken mer motstandsdyktig og robust. Vi anbefaler Intro før og etter utsett for å sikre en god start i sjø. 

INTRO Q – styrket med tanke på skinnhelse

Intro Q har i mange år vært førstevalget mtp overgangsfôr etter utsett hos våre kunder. Produktet inneholder en veldokumentert komponentpakke som støtter fiskens fysiologi, vekst og helse. I år har vi forsterket Intro ytterligere med tanke på skinnhelse, med fokus på å styrke fiskens slimlag og fiskens ytre barrierer.

 

Intro Q Plus – balansert tarmflora

Intro Q fås også med probiotika tilsatt i fôret. Probiotiske bakterier har positiv effekt på tarmhelse og immunforsvaret hos fisken gjennom balansering av tarmens mikrobiota. Resultater fra forsøk har vist at probiotika kan gi økt lengde i tarmens mikrovilli, og dermed et økt areal for opptak av næringsstoffer i tarmen. Bactocell er den eneste probiotika som er godkjent i fôr til fisk i EU.

 

«Tarmen har en viktig barrierefunksjon.Analyser fra felt viser at fisk fôret med Intro Q Plus får en markant endring i bakteriesammensetning i tarmen. De gode og fordelaktige bakteriene man får i fôret kan hindre at potensielt skadelige bakterier koloniserer tarmen til laksen»  Torunn, BioMar FoU


Ønsker du mer informasjon om Intro-fôrene, ta kontakt med din kontaktperson i BioMar eller direkte med vårt helseteam: helsegruppa@biomar.com