AlgaPrime™ DHA forbedrer omega-3-innholdet i oppdrettsfisk og fremmer bærekraftig akvakultur

Corbion og BioMar kunngjorde på North Atlantic Seafood Forum at over 350 000 tonn fiskefôr med AlgaPrime™ DHA er levert til norske lakseoppdrettere siden 2016.

Corbion er den globale markedslederen innen algebaserte matingredienser, og AlgaPrime™ DHA er den ledende og bærekraftig produserte kilden til langkjedede omega-3-fettsyrer. I over to år har AlgaPrime™ DHA blitt brukt i fiskefôret til BioMar i Norge. Dette har gjort det mulig for oppdretterne å øke omega-3-innholdet og samtidig redusere FIFO-forholdet (fisk inn – fisk ut) for oppdrettslaks.                               

Dramatisk økning

«Samarbeidet med BioMar har medført at bruken av AlgaPrime™ DHA økt kraftig på kort tid.» Dette sier Marc den Hartog, viseadministrerende direktør for innovasjonsplattformer i Corbion. «AlgaPrime™ DHA er et fremtidsrettet bidrag i akvakulturnæringen, og gir forbrukerne alternativer som er svært gode for både miljøet og et helseriktig kosthold. I dag er laksemerker som inneholder AlgaPrime™ DHA, tilgjengelige i USA, Storbritannia og EU-landene – og tilbyr forbrukerne oppdrettslaks som er mer bærekraftig og næringsrik. I tillegg er AlgaPrime™ DHA-fôret laks tatt i bruk av tjenester for spiseferdig mat og levering av måltider, slik at forbrukerne har tilgang til algefôret laks gjennom flere kontaktpunkter i detaljistleddet» sier Marc den Hartog.

Godt for fiskebestandene – godt for human helse

AlgaPrime™ DHA er utviklet for å redusere avhengigheten av havfiske og for å øke sjømatens næringsverdi. Den er en naturlig og algebasert ingrediens som inneholder omtrent tre ganger så mye DHA som fiskeolje, og produseres på en bærekraftig måte gjennom fermenteringsbasert dyrking med ikke-genmanipulert rørsukker som råmateriale. Dette muliggjør inntak av høye nivåer uten bekymring for akkumulering av PCB og dioksiner, som kan være et problem for visse typer fisk og fiskeolje. «I BioMar har vi registrert økt internasjonal etterspørsel etter fôr med alternative ingredienser som AlgaPrime™ DHA, på grunn av næringsverdien og hensynet til bærekraft» sier Vidar Gundersen, Global Sustainability Director i BioMar. «Fôrvariantene våre med AlgaPrime™ DHA får stadig nye brukere blant lakseoppdrettere som søker å forbedre laksens omega-3-innhold og bærekraftprofil.»

 

 

Produksjon i industriell skala

Siden 2016 har Corbion produsert AlgaPrime™ DHA i industriell skala for å dekke oppdrettsnæringens behov. I motsetning til andre ressurser, som for eksempel fiskeolje der tilbud og pris kan variere, er AlgaPrime™ en pålitelig og konsistent kilde til omega-3-fettsyrer.
 

Prisbelønnet råvare

Den betydelige økningen i mengden BioMar-fôr med AlgaPrime™ er den siste i en rekke milepæler som viser etterspørselen etter algefôret laks blant merker og forhandlere. I tillegg til den økende etterspørselen i næringen og forhandlerleddet mottok AlgaPrime™ Global Aquaculture Innovation Award i 2017, en pris som anerkjenner personer og bedrifter som finner nye løsninger på sentrale utfordringer for akvakulturnæringen.
 

Møt Corbion

Corbion er den globale markedslederen innen melkesyre og melkesyrederivater, og et ledende selskap innen emulgeringsmidler, funksjonelle enzymblandinger, mineraler, vitaminer og algeingredienser. Vi utvikler bærekraftige ingrediensløsninger for å forbedre menneskers livskvalitet i dag og i kommende generasjoner. I over 100 år har vi vært kompromissløse i vårt engasjement for sikkerhet, kvalitet, innovasjon og resultater. Med vår omfattende kunnskap om teknikker og produkter jobber vi side om side med kundene for å få våre avanserte teknologier til å fungere for dem. Løsningene våre bidrar til produktdifferensiering på markeder som næringsmidler, hjem og personlig pleie, dyreernæring, legemidler, medisinsk apparatur og bioplast. I 2017 hadde Corbion en årsomsetning på 891,7 millioner euro og en arbeidsstyrke på 1794 heltidsekvivalenter. Corbion er børsnotert på Euronext Amsterdam. For mer informasjon: www.corbion.com