Åpnet verdens største produksjonslinje for fiskefôr

25. oktober 2017

BioMars fabrikk på Karmøy har offisielt åpnet sin produksjonslinje 3, som er verdens største med en kapasitet på 32 tonn i timen. Fôrprodusenten har investert nær 450 millioner kroner i utvidelsen som gir en kapasitetsøkning på hele 70%. Den nye linjen produserer fôr nok til 426 millioner middagsporsjoner med laks, hvert eneste år.

Med lokale og internasjonale gjester åpnet BioMar den nye produksjonslinjen ved fabrikken på Karmøy. Den offisielle åpningen ble foretatt av statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet, Roy Angelvik. Han fremhevet BioMars vilje til å satse stort i gode tider med riktig strategi. "BioMar har vært en pioner innen bærekraft og har satset tungt på kompetanse, produksjon, anlegg og lokalsamfunnet. Her er dere helt i front og et eksempel til etterfølgelse."

32 tonn per time

Carlos Diaz, CEO for BioMar Group fremhevet fabrikkens betydning for BioMars globale satsing på bærekraft havbruk, en utvikling der Norge er helt i front med avanserte løsninger og bruk av ny teknologi.
"Karmøy er det mest effektive og moderne anlegget for produksjon av fiskefôr og den nye produksjonslinjen har verdens største kapasitet med 32 tonn eller 64 millioner pellets i timen", sa Diaz. Som også kunne fortelle at resultatet av den økte produksjonen på Karmøy blir til intet mindre enn 426 millioner årlige måltider med smakfull, næringsrik laks.

Satser på Karmøy

BioMar Norge har produksjonsanlegg på Myre i Vesterålen og på Karmøy. Leder av BioMars laksedivisjon, Jan Sverre Røsstad, understreket at investeringen på Karmøy uttrykker stor tro framtiden i havbruksbransjen, og kunne fortelle at nesten hele den nye kapasiteten var utsolgt fra første stund. "Dette er verdens fremste anlegg i en bransje som er helt i verdenstoppen. Ingen kan måle seg med Norges kompetanse innenfor havbruk," hevdet Røsstad som understreket av satsingen på Karmøy ikke minst er en satsing på den lokale kompetansen.

Noen tall:

  • Total investering 450 millioner kroner
  • 15 nye arbeidsplasser. Antall ansatte i BioMar Norge: 210
  • 20 millioner investert i vasketårn som renser prosess-luft med sjøvann
  • Kapasitet per time etter utvidelsen 32 tonn eller 64 millioner pellets
  • Økt kapasitet per år 140.000 tonn, gir 426 millioner middagsporsjoner (200 gr.)
  • Total kapasitet 340.000 tonn per år
  • Nytt ferdigvarelager og kontorer ved Karmøy åpnes høsten 2018