Betydelig forskjell i superiorandel ved utslakt hos LetSea

20. mai 2021

Et nylig avsluttet feltforsøk på Letsea viser svært lovende resultater ved bruk av helsefôr. Fisken ble fôret med helsefôr i planlagte perioder av produksjonssyklusen, og hadde betydelig høyere superiorandel sammenlignet med kontrollfisken.

 

-Man kunne se forskjellen med det blotte øyet når vi nærmet oss utslakting i vinter, sier avdelingsleder hos LetSea Tor-Hugo Hestnes. - Prisforskjellen på superior og produksjonsfisk var høy i denne perioden og dermed fikk dette en markant effekt på totalresultatet, sier avdelingslederen.

 

Forsøket som er gjennomført på Dønna i Nordland, så på effekten av periodevis fôring med helsefôr. Etter forsøket ser BioMar at gruppen som har blitt fôret på helsefôret Total Care har klart seg bedre gjennom utfordringer i produksjonen, sammenlignet med kontrollgruppen som hadde gått på vanlig vekstfôr. Ved slakt i februar ble denne forskjellen bekreftet gjennom 26% høyere superiorandel sammenliknet med kontrollgruppen. Dette kom på toppen av lavere dødelighet enn i det som ble observert i kontrollgruppen.  

 

 

- Vi synes det er veldig interessant å se at nettopp forskjellen i superiorandel er så markant, og at god fiskevelferd lønner seg, sier fiskehelsebiolog Ida-Kathrin Nerbøvik i BioMar. - Det er mange faktorer å hensynta i dagens oppdrett, og målrettet bruk av denne type totalløsning ser vi nytten av å videreutvikle, og dokumentere i felt, sier hun videre.

 

Ser samme trend to vintre på rad 
Dette var fiskens andre vinter i sjø, og BioMar ser at fisken som er fôret med Total Care hadde mindre sår og lavere dødelighet gjennom begge vinterperiodene.

-Her ser vi nok en gang at planlagt bruk av helsefôr kan være et godt hjelpemiddel, følger Ida-Kathrin Nerbøvik i BioMar opp med.  

 

For mer informasjon, kontakt produktsjef Ida Nerbøvik