BioMar lanserer sine ambisjoner for 2030

Samtidig som vi i dag publiserer BioMars bærekraftrapport 2020, kunngjør vi ambisjonene våre for 2030. Ved å sette oss ambisiøse mål som skal bidra til å gjenopprette miljøet, samtidig som menneskeheten skal oppnå fremgang, gir vi kloden og dens beboere et løfte. To av fokusområdene tar sikte på å redusere effekten av havbruksfôr, mens det tredje skal øke lokalsamfunnets kapasitet.

– Menneskeheten har belastet kloden ut over dens planetariske grenser. Vi må strekke oss lenger enn bærekraft for å finne løsninger som gjenoppretter kloden og samtidig støtter menneskeheten. Derfor legger vi fram denne ambisiøse planen, sier Carlos Diaz, administrerende direktør i BioMar Group.

 

 

De tre fokusområdene er Klimatiltak, Sirkulær & gjenoppbyggende og Muligheter til folket, og hver kategori har sine spesifikke mål og formål. Ambisjonene for 2030 samsvarer med vitenskapsbaserte løsninger for gjenoppretting og baserer seg på havbruksnæringens vekstkurve fram mot 2050. 

BioMar setter verifiserbare, vitenskapsbaserte mål gjennom Science Based, Targets initiative (SBTi), som betyr en utslippsreduksjon i tråd med FNs 1,5 °C-mål, og som sikrer at BioMar oppnår Net Zero senest i 2050. Havbruksfôr utgjør en betydelig andel av karbonavtrykket fra oppdrett av sjømat. Ambisjonen vår er å redusere karbonavtrykket fra hvert tonn produsert fôr med en tredjedel fra 2020 til 2030.

BioMar forplikter seg til at 50 % av råvarene skal være Sirkulære og gjenoppbyggende for kloden og menneskeheten innen 2030. Dette skal vi oppnå gjennom innovasjon og bærekraftig kontraktering med industripartnere, noe som trolig vil føre til en omdefinering av konvensjonelle ingredienser i havbruksfôr.

Vi legger økt vekt på menneskene – fra ansatte og lokalsamfunn til et utvidet leverandørnettverk. Kategorien Muligheter til folket fokuserer på å øke kapasiteten ved å forplikte seg til å gi 100 000 personer årlig nye muligheter innen 2030. Disse initiativene er utformet slik at de skal omfatte hele kloden, og de vil bidra til å skape robuste samfunn.

– Våre nye ambisjoner er ment å ha en positiv innvirkning på de miljømessige og sosiale fotavtrykkene fra fôret vi produserer. Bøndene våre vil dra direkte nytte av initiativene, for eksempel ved at karbonavtrykket fra hver av gårdene deres reduseres, sier Vidar Gundersen, global bærekraftdirektør i BioMar Group.

I 2015 lanserte BioMar Group sitt første femårige globale forbedringsprogram for bærekraft. Bærekraftrapporten for 2020 konkluderer med at vi i dette KPI-programmet nådde ni av tretten av våre ambisiøse mål. Det samme arbeidet la grunnlaget for de nye ambisjonene for 2030.    

– Vi har stor tro på åpenhet, og selv om noen av KPI-ene kan virke svært ambisiøse, foretrekker vi å sikte høyt, og avsløre hva vi har – og ikke har – oppnådd. Vi har tro på havbruksnæringens bærekraftige fremtid og gleder oss til å fortsette å være en drivkraft for endringer, konkluderer Carlos Diaz.

BioMar 2020 Bærekraftrapport