BioMar valgte Karmøy for ny høyeffektiv produksjonskapasitet

16. juni 2015

Et av verdens største og mest effektive anlegg

Etter vurdering av flere gode lokaliseringalternativ for kapasitetsutvidelse i Sør- og Midt-Norge falt valget på selskapets eksisterende fabrikk på Karmøy. Den nye produksjonslinjen vil være operativ fra Q2 2017 og gjøre fabrikken til et av verdens største og mest effektive anlegg for produksjon av fiskefôr.

Tror på langsiktig vekst

I 2014 ble det tilgjengelige fôrmarkedet i Norge noe redusert og de oppnådde marginer presset som følge av Marine Harvests etablering av egen fôrproduksjon. ”At markedet har kortsiktige svingninger må vi regne med. I BioMar er vi langsiktige og investerer for en fremtidig norsk vekst som vi fortsatt har urokkelig tro på. Vi er i dag allerede helt i taket på vår kapasitet, og skal vi utvikle oss videre er det behov for ytterligere investeringer”. Dette sier Jan Sverre Røsstad, konserndirektør i BioMar med ansvar for BioMar Groups aktiviteter i Norge og UK.

I forkant av utviklingen

”Den norske oppdrettsnæringen leder den teknologiske utviklingen innen havbruk”, sier Røsstad videre. ”Kommende investering på Karmøy skal gi fabrikken state of the art prosessteknologi, helt i forkant av utviklingen på sitt område. Dette vil foruten ny kapasitet og støtte for produktutvikling også ytterligere effektivisere vår produksjon og logistikkfunksjon,” avslutter han.

BioMar Group har et lansiktig perspektiv på laksemarkedet

”Selv om BioMar Group satser på ytterligere vekst i nye geografiske områder endrer ikke dette vårt langsiktige engasjement i det svært viktige laksemarkedet. Derfor vil vår videre utvikling i Norge fortsatt spille en svært sentral rolle i BioMar Groups fremtid,” kommenterer Carlos Diaz, konsernsjef i BioMar Group.

Kontaktperson: