Fra negative CO2-utslipp til en netto positiv proteinkilde

BioMar er en av 10 samarbeidspartnere i et konsortium i prosjektet React-First som dekker hele verdikjeden fra ende til ende. Lederen for prosjektet er Deep Branch, et bioteknologiselskap innen karbongjenvinning, som har utviklet en banebrytende prosess der mikrober benyttes til å omdanne karbondioksid fra industriutslipp til proteiner med høy verdi.

"Det som er interessant for BioMar i tillegg til muligheten som ligger i et nytt råstoff med høy ytelse er denne teknologiens potensiale for å realisere en konkret reduksjon i CO2-utslipp oppstrøms og skape reelle verdier for kundene våre gjennom industrielle synergivirkninger," forteller BioMars Global Technical Director, Roger Hendry.

Man regner med at akvakulturnæringens produksjon skal fordobles innen 2050. For å oppnå dette trenger vi fôrtyper som har minst mulig miljøpåvirkning. Prosjektet React-First er første skritt mot kommersiell utnyttelse av det som kan bli en revolusjonerendeproteinkilde, Proton, der ny teknologi anvendes til å fange CO2-utslipp og skape et bærekraftig protein med høy verdi til bruk i oppdrettsnæringen.

Ved å benytte mikrober til å omdanne CO2 fra industriutslipp til en ny type encelleprotein som de har døpt Proton, har Deep Branch utviklet et lavkarbonfôr som kan sammenlignes med fiskemel, som er gullstandarden for proteinkilder til bruk i fiskefôr. I motsetning til fiskemel kan imidlertid Proton produseres gjennom hele året og dermed reduseres innvirkningen av eventuelle sesongmessige variasjoner i pris eller avkastning.

BioMars rolle i konsortiet blir innenfor produksjonen av forsøksfôr og utprøving av denne lovende råvaren og selskapets fokus blir på bærekraft, ytelse, fordøyelighet og andre parametere med avgjørende betydning for fiskehelse- og vekst.

"Hos BioMar søker vi stadig etter innovative råvarer som ikke konkurrerer med produksjon av mat til menneskeføde samt næringsstoffer fra biprodukter som bidrar til å minimere svinn. Vi er stolte over å være en del av dette spennende prosjektet som skal se på hvordan Proton vil fungere i fiskefôr," sier BioMars VP Salmon, Paddy Campbell.