Nye ”Borgenfjord” i drift i løpet av sommeren

15. april 2013

- en ytterligere kvalitetshevning på fôrleveransene fra BioMar

Etter 2 nye fraktefartøy for fiskefôr i 2011 og 2012 vil BioMar i 2013 sette i drift enda et nytt fartøy. Fartøyet skal erstatte dagens fôrfartøy Borgenfjord.

Nye Borgenfjord ble bygd i 2009 og skal nå spesialombygges til frakt av fiskefôr. Båten blir 70 meter, og det skal monteres dynamisk posisjoneringsutstyr og bulklossesystem. Ombyggingen vil medføre nok en forbedring av BioMars logistikkløsninger. 

  • Laste- og lossehastighet vil være svært god på det nye fartøyet.
  • Med dynamisk posisjoneringsutstyr vil båten også være meget manøvreringsdyktig.
  • Det vil ikke være behov for å fortøye i oppdrettsflåtene ved levering.
  • Det nye bulksystemet vil være basert på den mest skånsomme teknologien som er tilgjengelig.

Båten forventes å være klar til drift i løpet av august. Det er tidligere MS Eiland som nå bygges om til nye Borgenfjord i hht. inngått avtale med rederiet Stornes.

Eiland bytter altså navn til Borgenfjord og gamle Borgenfjord vil bytte navn til Ripnes.